Jarno Laur: Rail Livonia tulgu

JARNO LAUR

FOTO: Valimised

Rail Baltic kipub muutuma sa­masuguseks suureks kempluseks, nagu neid meie rahvusliku loomuse tõttu ikka ette tuleb. Asi ise, raudteeühendus Euroopaga, on pea üksmeelselt heaks kiidetud, ent kohe, kui jutuks tulevad detailid, jagub eriarvamusi vähemalt niisama palju kui arvajaid.

Tellijale

Selge see, et planeerimise ajal tulebki vaielda. Kolm aastat tagasi, mil jutuks oli selle raudtee trassivalik, kuulusin nende hulka, kes pidasid parimaks läbi Tartu kulgevat olemasolevat raudteekoridori.

Sellel valikul olnuks mitmeid kaalukaid plusse just Eesti-sisesest vaatenurgast lähtuvalt. Ennekõike parem geograafiline katvus, st Tallinna ja Tartu peatuste tagamaa või n-ö korjeala oleks kahe peale olnud palju suurem kui Pärnus peatumisel. Teiseks, positiivne mõju Tartu piirkonna ja kogu Lõuna-Eesti majandusarengule.

Tagasi üles