Õiguskantsler: Tartu vallavalitsuse vigane palgajuhend edasikaebamisele ei kuulu

Õguskantsler Ülle Madise.

FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Õiguskantsleri kantselei kommunikatsioonijuht Janek Luts edastas  Ülle Madise seisukoha, et puudujäägid Tartu vallavalitsuse palgajuhendis tuleb likvideerida, mitte tekitada selle ümber avalikku diskussiooni.

Õiguskantsler Ülle Madise vaatas Tartu vallavalitsuse palgajuhendi üle ning leidis sealt ka mõned puudujäägid, millest ta 15. septmebril ka kirjalikult vallavalitsust teavitas. Üheks neist oli preemia määramine Tartu vallavanemale Aivar Soobile. Palgajuhendis seisis, et vallavanemale makstakse kaks korda aastas ühe kuupalga, ehk 2500 euro suurust preemiat.

Madise selgituses oli kirjas, et preemia maksmise kord pole õiguspärane.

Kuigi vallavolikogu esimees Üllar Loks tunnistas, et palgajuhend tuleb korrastada, läkitas Tartu vallavalitsus sel kolmapäeval õiguskantslerile volikogu esimehe allkirjaga selgituse, mille kohaselt on vallavanemale preemia maksmise kord igati õiguspärane.

«Demokraatlikku õigusriiki ei sobi lahendus, kus tegelikult loob vallavalitsus palgasüsteemi iseenda jaoks ja volikogu roll on see üksnes kinnitada. Kui volikogu ei nõustu õiguskantsleriga, siis peab ta õigeks vallavalitsusele soodsa, kuid põhiseadusvastase lahenduse kehtimist,» Janek Luts

Õiguskantsleri kantselei kommunikatsioonijuht Janek Luts selgitas, et 15. septembril Tartu vallavalitsusele saadetud kiri polnud mõeldud diskussiooni tekitamiseks, vaid põhiseadusega vastuolus oleva olukorra kõrvaldamiseks.

«Demokraatlikku õigusriiki ei sobi lahendus, kus tegelikult loob vallavalitsus palgasüsteemi iseenda jaoks ja volikogu roll on see üksnes kinnitada. Kui volikogu ei nõustu õiguskantsleriga, siis peab ta õigeks vallavalitsusele soodsa, kuid põhiseadusvastase lahenduse kehtimist. See teeb murelikuks ja paneb küsima, kas selliseks otsustuseks on olemas valija heakskiit,» märkis Janek Luts.

Tagasi üles