Vaksali ooteruum läheb Tartule maksma 1000 eurot kuus

Vaksali ajutist ooteruumi ehitab Vennad Ehitus.

FOTO: Margus Ansu

Tõenäoliselt tuleva nädala alguses Tartu vaksalihoones valmiva ajutise 30-ruutmeetrise ooteruumi ülalpidamine läheb linnale maksma hinnanguliselt tuhat eurot kuus, kuigi Elikante annab ruumi tasuta kasutada. Linna esindajana sõlmib lepingu linnale kuuluv ettevõte Tartu Elamuhalduse AS ja täidab lepingust tulenevad kohustused, kulud tasub linn.


Ajutise ooteruumi suurimaks kuluks on koristamine, uste hommikune avamine ja õhtune lukustamine. Palgaraha on selleks arvestatud 543 eurot ehk 8500 krooni.

Linn tasub ka elektrikulu, sealhulgas elektrikütte eest, kindlustuskulu ja hoone tehnilise valve eest ning külastajate tekitatud kahjude remondi kulu. Linn on andnud nõusoleku maksta ka ooteruumi kasutusloa taotlemisega seotud riigilõivu.

Linnapea Urmas Kruuse ütles, et ooteruumi ülalpidamiseks kulub linnal umbes 1000 eurot kuus. Samas on Edelaraudtee tema sõnul teatanud valmidusest tasuda osa ehk kuni pool kuludest, kuid mitte rohkem kui 519 eurot (8000 krooni) kuus. Läbirääkimised kulude jagamise üle jätkuvad, ühtki lepet ei ole linn veel jõudnud sõlmida.

Ooteruumi ehitamise on võtnud enda kanda vaksalihoone omanik Rein Kilk. Kilgi arhitektina tuntud Aivar Roosaar ütles eile, et ehitus sujub ladusalt.

«Kohe algab pahteldamine ja viimistlemine. Järgmine nädal on valmis,» kinnitas Roosaar.

Tagasi üles