Teadustööd lastest ja noortest jõudsid CD-kogumikule

Lapsed.

FOTO: Raigo Pajula.

Tartu Ülikooli laste- ja noorteuurijad avaldasid CD-kogumiku, mida esitletakse täna kell 16.15 Tartu Ülikooli kohviku talveaias. Eesti Teadusfondi grandi «Lapsed ja noored kujunevas info- ja tarbimisühiskonnas» raames valminud digitaalsesse kogumikku on koondatud hiljutised teaduspublikatsioonid, doktori- ja magistritööd ning ajakirjanduses ilmunud artiklid.


Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi meediauuringute professori Veronika Kalmuse juhitud grandiprojekti (2007-2010) raames välja antud kogumik sisaldab projekti täitjate osalusel valminud publikatsioone, mis vaatlevad noore põlvkonna kujunemist tänapäevase, kiire arengutempoga ühiskonna kontekstis, teatas ülikooli pressitalitus.

Kogumikust võib leida inglise, eesti, saksa ja vene keeles ilmunud 39 teadusartiklit või raamatupeatükki, kaks doktoritööd, üheksa magistritööd ning 12 populaarteaduslikku artiklit.

Veronika Kalmus, Margit Keller, Pille Runnel ja Andra Siibak on lisanud põhjaliku eesti- ja inglisekeelse sissejuhatuse, mis annab ülevaate peamistest tulemustest ja pakub praktilisi soovitusi lapsevanematele, lasteaednikele, õpetajatele, ajakirjanikele, noorsootöötajatele ja teistele noore põlvkonna sotsialiseerimisega seotud huvirühmadele.

Projekti juhi Veronika Kalmuse sõnul tingis vajaduse kogumiku väljaandmiseks lähedaste teemadega tegelevate kolleegide, üliõpilaste ja praktikute suur huvi.

«Noore põlvkonna eripära on siirdeühiskonnas jätkuvalt aktuaalne ning kogumiku vahendusel on võimalik sellest küllaltki rikkalik mosaiikpilt kokku panna,» lisas Kalmus.

Projekti jätkuna keskendub uurimisrühm sel aastal alanud grandis põlvkondadele ja nendevahelistele suhetele kujunevas infoühiskonnas, võttes vaatluse alla näiteks erinevate vanuserühmade meediakasutuse, aga ka lapsevanemate ja õpetajate rollijaotuse laste meediapädevuse kujundamisel.

Tagasi üles