Rahulolematu külarahvas nõuab vallavanemalt vastuseid

Lisaks teistele vintsutustele tabas Piirissaart tänavu kaks suurt tulekahju. Pildil tules hävinenud palvemaja.

FOTO: Margus Ansu

Piirissaare põhjapoolseima, Piiri küla elanikud pole põrmugi rahul vallavanema ja vallavolikogu tööga. Nende mõõt sai lausa nii täis, et nädala alguses esitati valda kriitilises toonis ühisavaldus, millele andsid allkirja ligi kakskümmend inimest.

Avalduses nõutakse vallavanema vastuseid neljale küsimusele: miks ei soovi Piirissaare vallavalitsus liituda Tartu linnaga, millal hakatakse Piiri küla põhjaossa veevärki rajama ning milliseid kulutusi on tehtud seoses hiljuti tuleroaks langenud majadega? Kas Facebookis leviv väide, nagu oleks Piirissaare vald pankrotis, vastab tõele?

Vald ei kõlba

Piiri küla elaniku Karl Pütsepa väitel on rahuolematud ka teiste külade inimesed, kuid Piiri võttis asja käsile seetõttu, et mitu aastat on veninud veevärgi rajamine küla põhjaossa, kuigi raha selleks on olemas.

Samuti on osale piirissaarlastele väga vastukarva võimalus, et ilmselt liidetakse nad haldusreformi käigus Tartu, Tähtvere, Laeva ja Puhja valdade ühinemisel tekkiva omavalitsusega, kuid saare jaoks on tõmbekeskus ikkagi Tartu linn.

Piirissaare vallavanem Liina Miks on Piiri elanike avalduse kätte saanud. Tema sõnul on neil teemadel küla elanikega varemgi räägitud ning tema vastustes pole midagi uut. 

Vastates ühisavalduses välja toodud küsimustele, tõdes Liina Miks esmalt, et mis puudutab liitumist Tartu linnaga, siis tegelikult tuleks ühinemisega seotud küsimused adresseerida hoopis volikogule. «Minul on igatahes Tartu linnavolikogu esimehe Vladimir Šokmani digiallkirjaga dokument, mis väidab, et Tartu meid enda koosseisu ei võta,» kinnitas Miks.

Piiri küla veevärgi rajamiseks on Miksi sõnul saarte programmist raha tõepoolest olemas, kuid küsimus on selles, et  maa on reformimata, kuid reformimata riigimaal EASi rahadega töid teha ei ole võimalik. Samas maareformiga saarel tegeletakse ning kui sellega saadakse ühele poole, võetakse ette ka veevärgi rajamine.

Pankrotist ei räägi

Tulekahjudes kodu kaotanud inimestele maksti Miksi sõnul ühekordse toetusena sada eurot, samuti tegeleb vald mahapõlenud palvemaja jäänuste likvideerimisega. «Tegelikult peaks see olema hoopis koguduse probleem,» lisas ta.

Lõpetuseks tõdes Liina Miks, et Piirissaare valla finantsolukord on tõesti ääretult keeruline, kuid pankroti sõna ei ole ta kasutanud üheski oma kirjutises ega väljaütlemises. 

Tagasi üles