Olematu vallamaja lõi liidu lõhki

Laeva, Puhja, Tähtvere ja Tartu vald pidasid ühinemisplaane, mille tulemusel pidi tekkima ligi 13 000 elanikuga suur ühisvald.

FOTO: Laeva vald

Tartu, Tähtvere, Laeva ja Puhja valla ühinemisplaan oli septembri alguseks küps. Neljal Tartumaa vallal oli töös juba ühinemisprojekti leping, millest suurem jagu omavalitsusi on alles valgusaastate kaugusel.

Paraku selgus üleeile, et Puhja vald enam seda mängu kaasa ei tee ning põhjused on üsna proosalised. Nimelt ei jõutud ühinemispartneritega kokkuleppele, kus peaks asuma tulevase valla halduskeskus, ning läbirääkimised olid Puhja valla esindajate arvates ikkagi liialt ühepoolsed.

Hüüdja hääl kõrbes 

«Meie arvates oleks tulevase vallamaja parim asukoht ikkagi Tartu linn. Tähtvere ja Tartu vald soovisid uut vallamaja aga Kõrvekülla rajada,» selgitas Puhja vallavolikogu esimees Vahur Jaakma erimeelsuste põhjusi.

Et uue vallamaja asukohaks märgiti Kõrveküla ka ühinemisprojekti lepingus, tundus Puhja valla esindajatele, et ses liidus jäävad tulevikus nende soovid hüüdja hääleks kõrbes. «Tartu ja Tähtvere valla rahvastik moodustaks uues omavalitsuses 76 protsenti. Laeva ja Puhja rahvas oleks moodustanud vaid 24 protsenti,» ilmestas Jaakma ühinemise kitsaskohti ka arvudes.

Nüüd on Puhja vallal plaan hakata ühinemisläbirääkimisi pidama Elva linna, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu vallaga. «Selle suuna eeliseks on asjaolu, et selle piirkonnaga on meil suurem ühisosa. Elva jääb meist neljateistkümne kilomeetri kaugusele,» täpsustas Jaakma. 

Ka tõi Puhja volikogu esimees uue ühinemissuuna tugeva küljena välja kõigi poolte võrdsuse. «Olgugi et Elva on linn, ei ole ta nii suur, et hakata läbirääkimistel domineerima. Kõikide nende omavalitsustele on ka selge, et halduskeskus peab jääma Elvasse, ning loogiline on ka see, et selle omavalitsuse tõmbekeskus on ikkagi Tartu,» lisas ta.

Tartu vallavolikogu esimees Üllar Loks tunnistas, et uudis Puhja soovist nende liidust lahkuda tegi tal meele mõruks. «No üldiselt meil on demokraatlik riik ja vaba maa, nad võivad ühineda kellega tahavad,» märkis Loks.

Samas oli Tartu vallavolikogu esimees seda meelt, et Puhja lahkumine nende läbirääkimiste laua tagant pole veel kivisse raiutud. «Eks enne pulmi vaadatakse ikka ringi, kas kuskil midagi paremat ei leidu,» sõnas ta.

Konguta rõõmustab

Konguta volikogu esimees Märt Meesak oli seda uudist kuuldes siiralt rõõmus. «Puhja on meie hea piirinaaber. Me oleme Puhjaga ajalooliselt ning ka praegu väga tihedalt seotud. Mind pigem kurvastas teadmine, et Puhja algul Tartu valla ja sealse pundiga ühineda soovis,» sõnas Meesak.

Kas teate?

Planeeritava omavalitsuse suurus

Elva linn    5768

Konguta vald    1445

Palupera vald    1061

Puka vald    1612

Rannu vald    1610

Rõngu vald    2725

Puhja vald    2267

KOKKU:     16 488

Tagasi üles