Saab tutvuda omavalitsuste ühinemislepinguga

Teiste seas saab haldusreformi puudutavate dokumentidega tutvuda Valgutal. Kohalikus raamatukogus.

FOTO: Margus Ansu

Kuni 25. septembrini on avalikkusele arvamuse avaldamiseks välja pandud Elva linna ning Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valla ühinemisleping ning lepingu lisad.

Elva linnavalitsuse teatel võivad huvilised teha ettepanekuid ja lisada kommentaare 26. septembrini nii elektrooniliselt (e-post haldusreform@elva.ee) kui ka kirjalikult (avalikes asutustes, kus leping välja on pandud).

Kõik ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud kommentaarid ning ettepanekud vaatab läbi ja edastab volikogudele juhtkomisjon.

Ühinemislepingu ja selle lisadega saab tutvuda Elva linnavalitsuses ja linnaraamatukogus. Valdade elanikud võivad dokumente uurida Konguta, Palupera, Puka ja Rannu vallavalitsuses ning Konguta, Nõuni, Aakre, Kuigatsi, Rannu, Sangla, Rõngu, Koruste, Valguta ja Teedla raamatukogus.

Tagasi üles