Tartu rahu aastapäeval traditsioonilisele kõnekoosolekule kogunenute sõnavõtud viisid ikka ja jälle piiriküsimuste juurde. Nõuti Tartu rahulepingu järgsest riigipiirist kinnipidamist, merepiiri taastamist, samuti välisminister Urmas Paeti allkirja tagasivõtmist 2005. aastal Venemaaga sõlmitud piirilepingult.