Tartu Uue Teatri hoovis käivad arheoloogilised kaevamistööd

Arheoloogilised kaevamised Tartu Uue Teatri juures.

FOTO: Kristjan Teedema

Laial tänaval asuv Tartu Uus Teater plaanib teha oma hoovi juurdeehitust, kuid enne seda tuleb ala arheoloogiliselt läbi kaevata. Kaevamine sai alguse eelmise nädala alguses.

Leitud savist potikillud, mis on pärit 15.-16. sajandist.

FOTO: Kristjan Teedema

Sakraalehituse, pühavaimukiriku või teise külgneva kloostri ehituse juurde kuulunud vormitellis.

FOTO: Kristjan Teedema / Postimees

Ajaloolase ja arheoloogi Rünno Vissaku sõnul ei tehta tervel platsil läbikaevamist, vaid toimub eeluuring, mille tulemusena projekteerija saab teada, mis seal maa all on, ning oskab sellega ehitamisel arvestada.

Kaevamistöid tehes vaadatakse, kui palju on maa all keskaegseid müüre, mis ajastu sillutus ja kihid seal täpsemalt on, ning kui sügavale need lähevad.

Praeguse uuringu tulemusena on leitud kaks keskaegset müüri, mis asetsevad paralleelselt. Üks neist oli Magasini tänavaäärse maja hoovipoolne sein, teine kinnistu sees paiknenud hoone müür. Tõenäoliselt olid mõlemad hooned osaks Püha Vaimu kiriku kõrval tegutsenud kloostri ja hospidali kompleksist.

Lisaks sellele on leitud munakivisillutis, mis on pärit keskaja lõpusajanditest. See oli väike väljak, kus inimesed kunagi käisid ja näitab selle kompleksi ühiskondlikku tähtsust.

Leide nagu 16.-17. sajandist pärit savist potikilde on palju. Samuti on leitud vormitellis, mis kuulus sakraalehitise juurde.

Keskaegses linnaruumis oli see koht madal ja märg. Võibolla just seetõttu said Magasini tänava jõepoolsed krundid kirikutele ja kloostritele. Piirkond muutus kasutatavaks tänu kruntidele toodud täitekihtidele ja linnamüüri taha kaevatud vallikraavile.

Tagasi üles