Põltsamaa linn ja vald uurivad ühinemisvalmidust rahvaküsitlusel

Põltsamaa.

FOTO: www.poltsamaa.ee

Riigikogu valimispäeval saavad Põltsamaa linna ja valla elanikud lisaks lisaks lemmikkandidaadi poolt hääletamisele esitada oma seisukoha ka selles küsimuses, kas nad toetavad omavalitsuste ühinemist või mitte.


Rahvaküsitluse korraldamine ja võimalikku ühinemist läbi viiva komisjoni moodustamine oli Põltsamaa linnavolikogu ja vallavolikogu eestseisuste ühine otsus.

Põltsamaa linnavolikogu esimehe Margi Eina sõnul peeti möödunud aasta detsembris piirkonna viies erinevas kohas rahvakoosolekud, et selgitada välja seiskoht haldusterritoriaalse korralduse muutmise küsimuses.

Koosolekul osalenud pooldasid teema lahendamist rahvaküsitlusega ning selle läbiviimist riigikogu valimise päeval. Majanduslike arvutuste ja analüüside koostamiseks moodustavad volikogud kuueliikmelise töörühma ja sõlmivad lepingu konsultandiga.

Ein märkis, et ühinemise algatas Põltsamaa linn, kes tegi vastava ettepaneku linna ümbritsevale Põltsamaa vallale ja ka naabruses asuvale Pajusi vallale. Mullu 16. detsembril Põltsamaa vallavolikogu linna ettepanekut ei toetanud. Küll aga nõustus vallavolikogu Põltsamaa linna ja valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega ning ühinemisläbirääkimiste alustamisega. Pajusi vald ei pidanud ühinemisteema käsitlemist vajalikuks.

Riigikogu valimispäev on 6. märtsil.

Tagasi üles