Tartu kaasav eelarve jätkub aruteludega

FOTO: Tartu linnavalitsus

Selle nädala teisipäeval ja kolmapäeval toimuvad kaasava eelarve arutelud, kus välja pakutud ideede üle arutlevad nende esitajad ja valdkondade asjatundjad, kes valivad välja 25 ideed, mis lähevad oktoobris toimuvale rahvahääletusele.

Ligi üheksakümnest kaasavasse eelarvesse esitatud mõttest jõudis aruteludele 42. Arutelule ei pääsenud ideed, mis ei olnud teostatavad kas ajaliselt, rahaliselt või tehniliselt. Samuti projektid, mis on juba sel või järgmisel aastal tegemisel.

Arutelude korraldamiseks on ideed jagatud kolme teemarühma: linnamajandus, sport ja vaba aeg ning linnaruumi rikastamine. Aruteludel vaagitakse ideid lähtudes järgmistest kriteeriumidest: ideest osasaajate hulk, mõju linnaruumile, originaalsus, kogukonna koostöös soosimine, aktiivsete eluviiside soosimine. Arutelude lõpus toimub nende kriteeriumide alusel ideede hindamine, millest võtavad osa ideede autorid ja eksperdid.

Arutelud toimuvad Sisevete Saatkonnas järgmiselt:

7. juuni kell 16 – linnamajandus

7. juuni kell 18.30 – sport ja vaba aeg

8. juunil kell 17 – linnaruumi rikastamine

Huvilised on oodatud arutelusid jälgima ja soovi korral sõna sekka ütlema, kuid hindamisel osalevad üksnes ideede autorid ja kutsutud eksperdid.

Kõikide ideedega ja kaasava eelarve käiguga saab tutvuda veebis http:// www.tartu.ee/kaasaveelarve. Ideede kohta saab ka kodulehel arvamust avaldada.

Tagasi üles