Kohus karistas linna ruumides varastatud kraami hoidnud mehi

Pildil Puiestee 114 hoonekompleks, mille ühes osas tegutseb mittetulundusühing Eko-Tarest. Samas hoonetekompleksis ühingu ruumide naabruses kasutas linna teadmata ruume ka meesterahvas, kelle juurest leidis politsei varastatud esemeid.

FOTO: Kristjan Teedema

Mullu sügisel Tartus Puiestee 114 hoonetekompleksis kinni peetud mees ja tema kaasosalised seisid eile kohtu ees, süüdistatuna mitmete kuritegude toimepanemises.

Tartu kohtute pressiesindaja teatel tunnistas maakohus Alari Uljoki (21) kokkuleppemenetluses süüdi varguses ja omastamises, Raul Talli (34) varguses, süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamises ja tulirelva olulise osa ebaseaduslikus käitlemises, Olavi Väiko (30) omavolilises sissetungis ja Vahur Alguse (34) varguses ja omavolilises sissetungis.

Uljokile mõisteti kuue kuu pikkune vangistus, millest eelvangistuses on ta ära kandnud kaks päeva. Mõistetud karistust suurendati aga talle varasema otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa võrra, mistõttu tuleb tal kanda kahe aasta, kaheksa kuu ja 11 päeva pikkune vangistus.

Tallile mõisteti ühe aasta ja viie kuu pikkune vangistus.

Väikole mõisteti kuue kuune tingimisi vangistus ühe aasta ja kaheksa kuu pikkuse katseajaga, mille jooksul peab ta täitma kriminaalhoolduse kontrollnõudeid.

Algusele mõisteti üheaastane vangistus, kuid koos talle varasema otsusega mõistetud ärakandmata karistusega peab ta kandma kokku kaheaastase vangistuse. See asendati omakorda 720 tunni üldkasuliku tööga, mille ta peab ära tegema kahe aasta jooksul ja täitma sel ajal kriminaalhoolduse kontrollnõudeid.

Samuti peavad süüdistatavad osalt individuaalselt ja osalt solidaarselt hüvitama kannatanute kasuks neile tekitatud kahjud, mille kogusumma ulatub üle 22 000 euro. Veel tuleb neil tasuda menetluskulud, mis erinevate süüdistatavate puhul jäävad vahemikku 1450 kuni 2551 eurot.

Kõik süüdistatavad on ka varem kriminaalkorras karistatud.

Tagasi üles