TÜ juurde loodi maavarade arenduskeskus

Põlevkivi kaevandamine Aidu karjääris. FOTO: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

Maavarade uurimine ja kasutamine on taas tõusnud tähelepanu keskmesse, kuid sellega kaasneb ka palju infomüra ja väärinfot, leiab Tartu ülikool oma teates.

Ülikooli arengufondist 100 000 euro suuruse toetuse saanud ökoloogia ja maateaduste instituudi juurde loodud Eesti maapõueressursside arenduskeskus (MAREK) püüab erinevate valdkondade teadlastega tuua selgust mitmetesse maavaradega seotud küsimustesse.

Ühelt poolt koondab ja koordineerib MAREK maapõueuuringute, maapõueressursside kasutamise ja töötlemise ning keskkonnakaitse küsimuste rakendusuuringuid. Teisalt soovib keskus pakkuda ülikooli teadlaste eksperthinnanguid ja teenuseid erinevate maapõuega seotud küsimuste lahendamiseks riigi, omavalitsuste ja ettevõtetest partneritele ning rääkida kaasa maapõueressursse puudutavate strateegiliste otsuste tegemisel.

«Maapõuevarad on rahvuslik rikkus, mille kasutamine õigel ajal ja õigel viisil on oluliseks sisendiks riigi tööhõivele ja majanduskasvule,» märkis pressiesindaja vahendusel Tartu ülikooli geoloogia teadur Riho Mõtlep. Maavarade kasutamisega seotud ootuste täitumine ja soovimatute tagajärgede vähendamine eeldab igakülgselt läbikaalutud lahenduste kasutamist ja erinevate valdkondade spetsialistide kaasamist, lisas ta.

Maapõueressursside olemasolu tuleb arvestada nii planeerimistöös, kaevandamisel kui ka mitmetes teistes valdkondades kuni inimeste terviseriskideni välja. Arenduskeskus osaleb seetõttu ka riikliku maavarade strateegia koostamises, strateegilises teadus- ja arendustegevuses ning maavarasid puudutavate tegevusprogrammide ettevalmistamises.

Tagasi üles
Back