Reedel algab Tartu kaasava eelarve ideede kogumine

Tartu kaasav eelarve ootab ideesid. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Margus Ansu

15. aprillist kuni 8. maini ootab Tartu linnavalitsus linlastelt ideid, kuidas kasutada 2017. aastal kaasava eelarve raha. Kui linnavolikogu võtab sel neljapäeval vastu otsuse suurendada kaasava eelarve summat 150 000 euroni, võib ühe esitatava idee elluviimise ülemmäär olla 75 000 eurot. Kaasava eelarve protsessi ja tuleva aasta eelarve põhimõtteid tutvustatakse 15. aprillil Sisevete Saatkonnas toimuval infopäeval.

Reedel, 15. aprillil kell 15 algaval infopäeval, mille juhatab sisse linnapea Urmas Klaas, räägib arhitekt Veronika Valk teemal «Tulevik on täna» ning abilinnapea Kajar Lember tutvustab 2017. aasta eelarve põhimõtteid. Lisaks tutvustatakse kaasava eelarve selle aasta protsessi ja ajakava. Infopäev on mõeldud kõigile asjahuvilistele, kuid eriti neile, kel soov tänavu oma idee esitada.

Linnapea Urmas Klaas loodab, et ka sel aastal esitatakse kaasavasse eelarvesse hulk huvitavaid ideid. «Oleme tänu kaasavale eelarvele saanud igal aastal linnakodanikelt terve nimekirja asjadest, mis neile korda lähevad ja ära teha tuleks. Püüame tegeleda ka nende ideedega, mis kahe võiduidee hulka ei pääse. Kutsun kõiki linlasi linna arengu üle kaasa mõtlema ja esitama oma idee,» ütles Klaas.

Ideid saab esitada 15. aprillist 8. maini kodulehel http://www.tartu.ee/kaasaveelarve. Kaasava eelarve objektiks peab olema investeering, mille maksumuse ülempiir on volikogu positiivse otsuse korral 75 000 eurot. Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed.

Esitatavad ideed peavad olema Tartuga seotud ja avalikus kasutuses, pakkuma avalikku hüve ning nende elluviimine ei või kaasa tuua ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

Pärast 8. maid, kui ideed on esitatud, annavad nende teostatavusele hinnangu vastavate valdkondade eksperdid. Kõrvale jäävad ideed, mida ei ole võimalik tehniliselt, ajaliselt (2017. aasta jooksul) või rahaliselt ellu viia.

Sisulised arutelud ideede üle toimuvad ideede autorite ja ekspertide osavõtul juunikuus, kus selguvad, millised ideed jõuavad lõpphääletusele oktoobris. Kogu kaasava eelarve protsessi vältel oodatakse ideede esitajatelt aktiivset kaasalöömist oma idee tutvustamisel.

Kaasava eelarve eesmärgid on parandada kogukondadevahelist koostööd, tutvustada linlastele eelarve koostamise põhimõtteid ning midagi reaalselt ellu viia. Tartu alustas kaasava eelarvega 2013. aastal ja korraldab seda tänavu juba neljandat korda.

2013. aastal hääletasid tartlased parimaks ideeks Laia tänava Kultuurikvartalis tegutsevatele kultuuriasutustele heli-, valgus- kino- ja lavatehnika hankimise. 2014. aasta võiduideedeks olid kõnniteede äärekivide alla laskmine ülekäigukohtadel ja ristmikel ning Emajõe kaldapiirde rajamine Kaarsilla ja Võidu silla vahelisele alale ning 2015. aastal võitsid «Arena Tartu eskiisprojekt» ja «Elleri amfiteater Toomemäe nõlvale».

Tagasi üles