Kliinikum küsib: «Tühi võrk ei seisa püsti. Või seisab?»

Kliinikumi kevadkonverents on 25. mail. Juba praegu tasuks sündmusele koht broneerida.

FOTO: Kristjan Teedema

Tartu ülikooli kliinikumi 25. mail aset leidva, 17. kevadkonverentsi võtmesõnad on Eesti haiglavõrk ning selle toimivuse tagamiseks vajalikud ressursid ja arstiabi kättesaadavus.

Kliinikumi avalikkussuhete juht Kristi Tael tuletas meelde, et Eesti haiglavõrgu eelmine arengukava pärineb 2002. aastast ning see on kavandanud arenguid kuni aastani 2015. Eesmärgiks oli «tagada kvaliteetse arstiabi kättesaadavus, optimeerida kulutused haiglavõrgu rajamiseks ja toimimiseks ning tagada haiglavõrgu jätkusuutlikkus».

Uus arengukava on ettevalmistamisel. Praegu on igati paslik vaadata tagasi, mida on tehtud ja mis jäi üldse planeerimata. Mis plaanitust teostus ja mis mitte? Hinnata, kust king pigistab ning vaadata ka, mida teevad naabrid?

Esinejate rivi

Esinejaid on terve rida. Nii näiteks räägib Tartu ülikooli inimgeograafia dotsent Garri Raagmaa rahva radadest looduses, nii muiste kui tulevikus, sealhulgas liikumistest tervishoiuvõrgus.

Soome tervishoiusüsteemis käimasolevaid suuri ümberkorraldusi tutvustab HUS-i osakonnajuhataja Jari Petäjä.

Eriarstiabi teenuste piirkondlikku kasutamist ning kättesaadavust vaevad erinevatest vaatenurkadest Põlva perearst Hepp Nigol, haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross ning dr Margus Punab ja Urmas Siigur kliinikumist.

Uue haiglavõrgu arengukava koostamist ning haiglavõrgu jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalike  ressursside planeerimist on lubanud oma ettekannetes käsitleda töö ja terviseminister Jevgeni Ossinovski, sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Triin Habicht ning Tartu ülikooli tervishoiukorralduse professor Raul-Allan Kiivet.

Sõelutakse juba preemia kandidaate

Kevadkonverentsil kuulutatakse välja ka järjekordne kliinikumi preemia laureaat. Et premeerituks osutuks see kõige õigem inimene, on kliinikumi juhatus välja kuulutanud konkursi.

Kliinikumi preemiaga tunnustatakse teenekaid Eesti arste, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, on kaasa aidanud Eesti tervishoiu maine tõstmisele üldsuse silmis ning Eesti inimese tervise parandamisele.

Eelmisel aastal teenis selle välja doktor Peeter Mardna.

Vastavalt preemiastatuudile on kandidaatide esitamise õigus kõikidel Eesti tervishoiuasutustel ja erialaseltsidel, Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnal, Eesti Arstide Liidul ja Eesti Haiglate Liidul. Preemiakandidaatide andmed palutakse saata koos elulookirjelduse ja põhjendusega 2. maiks e-posti aadressile kristi.tael@kliinikum.ee

Ka kliinikumi kevadkonverentsile on juba praegu igati paslik broneerida aeg kalendris ning oma tulekust teatada e-kirjaga samal aadressil hiljemalt 18. maiks. Konverents on tasuta.

Tagasi üles