Elva ja viie valla ühinemisläbirääkimised jätkuvad

Elva linna ning Konguta, Rannu, Rõngu, Puka ja Palupera valla esindajad ühinemisläbirääkimistel Rannu rahvamajas.

FOTO: Elva linnavalitsus

Rannu rahvamajas istusid teisipäeval ühise laua taha Elva linna ning Tartumaa Konguta, Rannu ja Rõngu ning Valgamaa Palupera ja Puka valla esindajad, et jätkata ühinemisläbirääkimisi. Vaatlejatena olid kohal ka Nõo valla esindajad.

Elva linnapea Eva Kamsi teatel tehti kohtumisel kokkuvõte omavalitsuste olulisemate objektidega tutvumiskäigust, samuti kuulati Viljandi vallavolikogu aseesimehe Kaupo Kase ettekannet Viljandi valla ühinemisprotsessi kogemustest.

Kaupo Kase sõnul peab ühinemise eelduseks olema läbirääkimiste soov ja ka toetav suhtumine kõigi osapoolte vahel, vältida tuleb takerdumist suhetesse ning üksikküsimustesse.

Omavalitsuste ühinemise koordineerimisel soovitas ta vaadata suuremat pilti Eesti rahvastiku rände ja töökohtade osas, mis kokkuvõttes hakkab kujundama töörännet.

Loodava omavalitsuse puhul on tema hinnangul oluline arutada tervishoiuteemat, piirkonna turvalisuse küsimust, sotsiaalse taristu (lasteaiad, koolid, rahvamajad) ning tehnilise taristu arendamist.

Elva ja viie valla ühinemisläbirääkimistel arutati komisjonide moodustamise aluseid. Lisaks ühiskomisjonile otsustati moodustada kultuuri-, sotsiaal-, haridus- ja majanduskomisjon.

27. aprillil Rõngu koolimajas peetavaks järgmiseks kohtumiseks valmistavad omavalitsuste esindajad ette oma piirkonna esmaste investeeringute kava ning pakuvad välja loodava omavalitsuse nime.

Tagasi üles