Kutsehariduskeskuse kevadine vastuvõtt jõudis lõpusirgele

Tartu kutsehariduskeskus

FOTO: Kristjan Teedema / Postimees

Tartu kutsehariduskeskusesse sai eelmise nädala keskpaigani esitada põhikooli baasil erialadele sisseastumisdokumente. Kokku laekus natuke alla neljasaja sooviavalduse.

Vastuvõtukomisjonidelt sai positiivse otsuse üle 250 tulevase õppuri. Populaarseimaks põhihariduse alusel erialaks oli IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala. Teistest enam laekus avaldusi ka koka, ehitusviimistluse ja sõiduautotehniku erialale.

Valituks osutunud õpilaskandidaadid saavad kutse asuda õppima, kuid selleks tuleb neil kinnitada oma õppima asumine ja tuua põhikooli lõputunnistus hiljemalt 22. juuniks. Samuti on ka neid, kes jäävad pingereas õppekoha ootejärjekorda.

«Soovitame ootejärjekorras olijal jälgida e-vastuvõtukeskkonna kaudu oma kohta, sest kui keegi loobub või õppima asumist ei kinnita, saavad nemad automaatselt vabanenud õppekoha,» märkis direktori asetäitja õppealal Liivi Raudsepp.

Pingereamuutusi võib kaasa tuua näiteks Tartu gümnaasiumide tulemuste selgumine, sest õpilased võisid kandideerida korraga nii gümnaasiumisse kui ka kutsehariduskeskusse. Gümnaasiumide sisseasumiskatsete kirjaliku osa tulemused selguvad 1. aprillil.

Kui õppekohti ei vabane, jääb kandidaat oma tulemustega konkureerima koos suviste sisseastujatega ning saab lõpliku otsuse teada peale 1. juulit.

Põhihariduse baasil erialadele võetaks dokumentide vastu taas 20.- 29. juunil. Kutsehariduskeskuse sisseastumisinfo leiab aadressilt www.khk.ee/vastuvott.

Tagasi üles