Linna ruumides varastatud kraami hoidnud meest ootab kohus

Pildil Puiestee 114 hoonekompleks, mille ühes osas tegutseb mittetulundusühing Eko-Tarest. Samas hoonetekompleksis ühingu ruumide naabruses kasutas linna teadmata ruume ka meesterahvas, kelle juurest leidis politsei varastatud esemeid.

FOTO: Kristjan Teedema

Prokuratuur lõpetas kohtueelse menetluse mullu sügisel Puiestee 114 hoonekompleksis kinni peetud mehe ja tema kolme arvatava kaasosalise vastu. Neljale mehele vanuses 21–34 on esitatud süüdistus mitmete kuritegude toimepanemises Tartumaal.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Kristina Kostina teatel on süüdistused esitatud vargustes, süüteo toimepanemise käigus saadud vara omandamises, tulirelva oluliste osade ebaseaduslikus käitlemises, ebaseaduslikus sissetungimises eluruumi ning omastamises.

Arvatavate varaste tabamisest sai avalikkus teada mullu oktoobris, mil Tartu linn teatas, et soovib Puiestee 114 hoonekompleksis tegutseva taaskasutuskeskusega rendilepingu lõpetada. Lepingu lõpetamist põhjendas raad Tartu Postimehele asjaoluga, et keskuse ruumidega piirnev hoonestik oli linnale teadaolevalt tühi. Ühel hetkel, kui politsei aga linna esindajat neisse ruumidesse kaasa läbiotsimisele kutsus, selgus, et ruumid on hõivatud.

Hiljem selgus, et ruumi oli hõivanud taaskasutuskeskuses abitöödel osalenud mees. Talle esitas politsei kuriteokahtlustuse, kuna hõivatud ruumidest leiti relva osi ja esemeid, mis võisid olla varastatud. Taaskasutuskeskus on Tartu Postimehega vesteldes leidnud, et kuna kahtlustatava mehe vaba aja tegemistest polnud neil teavet, käitub linn neid tänavale tõstes ebaõiglaselt.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Tartu politsei, kes tuvastas, et 15 kuritegu pandi toime Tartus ja Tartumaal aastatel 2014–2015. Uurimismaterjalidest selgub, et süütegusid pandi toime peamiselt grupis.

Lõviosa esitatud süüdistusest moodustavad vargused. Süüdistuse kohaselt tungiti hoonetesse peamiselt ukseluku lõhkumise teel ning varastati kõike, mida andis kaasa võtta. Süüdistatavaid seostatakse vargustega, mis leidsid aset Tartumaal Tähtvere vallas Rõhu külas, Puhja vallas Kaimi külas, Tartu vallas Kükitaja külas, Laeva vallas Laeva külas, Alatskivi vallas Lahe külas ning Tartus Puusepa, Ilmatsalu ja Salme tänaval.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtinud ringkonnaprokurör Silva Rood märkis, et süüdistuse saanud isikud on vargused toime pannud elumajadest Tartus ja Tartumaal. Sisse tungiti eramutesse, mida aasta ringi ei kasutatud. Mitmes eramus käidi isegi sees mitu korda.

Tartu varavastaste grupi kriminaalpolitseinike töö tulemusena õnnestus mõningaid varastatud esemeid ka omanikel tagasi saada, kuid kahjuks oli suurem osa varastatud esemetest kuriteo avastamise ajaks juba realiseeritud, selgitas prokurör.

Varastatud esemed leidsid kriminaalpolitseinikud kriminaalasja raames toimunud läbiotsimise käigus Tartus Puiestee 114 hoonekompleksist. Leitud esemete hulgas oli näiteks sülearvuti, mis viidi ära eelmise aasta aprillis Tartus Nisu tänaval asuvast eramust. «Samuti leiti läbiotsimise käigus kasutuskõlblikke tulirelvade olulisi osi, mida hoidis ebaseaduslikult üks süüdistatavatest tema kasutuses olnud ruumides,» kinnitas prokurör.

Tagasi üles
Back