Aadu Must jätkab Keskerakonna Tartu piirkonna juhina

Aadu Must ja Oudekki Loone valimiste järel.

FOTO: Sille Annuk

Tartu kevadise poliitelu üheks tähtsündmuseks on kahtlemata Keskerakonna uue piirkonnajuhi valimine. Et veebruari keskel jäi juht vajaliku kvoorumi puudumise tõttu valimata, mindi täna uuele katsele. Edgar Savisaare soosikul Oudekki Loonel ei õnnestunud piirkonna kauaaegset juhti Aadu Musta troonilt tõugata, Loone kogus valimistel 70 ja Must 98 häält.

14.26 Aadu Must: Jätkame tööd! Oudekki Loone: Jätkame tööd!

14.24 Eksitus tekkis hoopis sellest, et kastis oli 169 sedelit, neist üks oli kehtetu ja nii on kõik endine: Oudekki Loone sai 70 ja Aadu Must 98 poolthäält. Valimistulemused on kinnitatud ja Aadu Must jätkab Keskerakonna Tartu piirkonna esimehena.

FOTO: Sille Annuk

14.23 Häältelugemiskomisjon alustas oma tööd uuesti.

14.19 Samas tekitab saalis küsimusi see, et kui kastis oli 168 sedelit, millest 1 oli kehtetu ehk kehtivaid hääli anti 167, siis ei saa Loone 70 ja Musta 98 häält õige summa olla. Seega tuleb häälte korduslugemine

14.17 Ametlik protokoll: 168 sedelit, kehtetuid sedeleid 1. Oudekki Loone poolt anti 70 häält, Aadu Musta 98 poolt häält.

14.16 Mitteametlikel andmetel kogus Aadu Must rohkem hääli. Aga rõhutame: need andmed on mitteametlikud!

14.11 Hääletuskastis oli 168 hääletussedelit

14.08 Tuletame meelde, et kokku andis end korduskongressi alguses üles 173 Tartu piirkonna keskerakondlast.

14.05 Hääli hakatakse kokku lugema. Esmalt tehakse kindlaks, palju sedeleid kokku on, palju on kehtetud jne.

14.04 Hääletamine on lõppenud!

13.59 Inimesed hakkavad vaikselt saali tagasi kogunema, sest kohe peaks algama ka häälte üle lugemine. Põnev-põnev!

Jagatakse hääletussedeleid:

FOTO: Sille Annuk

13.29 Häälte lugemine algab 14.00. Nüüd läheb hääletamiseks ja teeme siit väikse pausi.

13.28 Demonstreeritakse, et hääletuskast on tõepoolest tühi.

13.24 Hääli hakatakse lugema saalis, hääletamine toimub saali ees. Ajakirjandus peab häälte lugemise ajaks saalist lahkuma.

13.20 Tutvustatakse hääletussedeleid ja hääletuse korda. Tuleb teha ristike vastava numbri juurde - Oudekki Loone on number 1 ja Aadu Must number 2. Hääletamiseks on aega pool tundi.

13.17 Heimar Lenk läheb jälle pulti, tahtes rääkida protseduurilistest toimingutest. Jällegi tahaks ta, et kõrged külalised saaks tervitada. Tema soov jääb taas täitmata.

13.16 Suvorov: Taandan oma kandidatuuri Aadu Musta kasuks. Saalist kostub kõlav aplaus.

13.15 Suvorov: Ma ei näe ühtki objektiivset põhjust, miks me peaksime Aadu Musta välja vahetama.

13.13 Suvorov: Olen vastu retoorikale Edgar versus Kadri.

13.12 Pulti asub Artjon Suvorov.

13.11 Mustale osaks saav aplaus jääb võrreldes Loode pälvituga kuuldavalt tagasihoidlikumaks.

13.10 Must: Oma kandidatuuri ma ei taanda, kuid kui tahetakse tõepoolest valida noorte ja vanade vahel, siis andke oma hääl Artjom Suvorovile. Aga olen valmis oma tööd jätkama.

13.08 Sõna saab Aadu Must.

13.06 Sõnavõtud lähevad pikaks ning võib arvata, et 13.35 uut esimeest veel välja ei kuulutata.

13.05 Põdramägi kiidab Edgar Savisaart ja lisab samas: "Tema endine sõber Tartus samal ajal..."

13.03 Räägib Nikolai Põdramägi - ta taandab ennast ja palub kõiki, kes tema poolt oleks hääletanud, oma hääl anda Oudekki Loonele.

13.02 Loone lõpetab, saalis kõlab päris korralik aplaus.

13.01 Loone: Erakonnas ei ole lõhet, oleme üks erakond. Kuid täna teeme valiku, kas me jätkama ühtsena. Teeme täna ülimalt tähtsa otsuse, otsuse uue ja vana vahel. 

12.59 Loone: Meil on probleeme kommunikatsiooniga, aga mina luban, et kuulan kõiki, mina ei põlasta kedagi.

12.56 Loone on nõus kandideerima ja ütleb taaskord, et see milleks siia ollakse kogunetud, Keskerakonna Tartu piirkonda enam edasi ei vii.

12.54 Sõna antakse kandidaatidele. Esmalt Oudekki Loone.

12.53 Nimekiri suletakse, seega pakuvad Mustale ja Loonele konkurentsi ka Nikolai Põdramägi ja Artjom Suvorov, Iseasi, kas nad ka kandideerida soovivad.

12.51 Aadu Must esitab kandidaadiks Artjom Suvorovi.

12.50 Esimehe kandidaadiks esitatakse Aadu Must

12.49 Soovitakse esimehe kandidaadiks esitada ka Nikolai Põdramägi.

12.49 Esimehe kandidaadiks esitatakse Oudekki Loone.

12.48 Heimar Lenk tahaks ikka tervitada: kus on siis demokraatia?! Tartu pidi olema ju professorite linn! Aga jätkuvalt ta tervitusteks sõna ei saa.

12.46 Ametlik kinnitus, et kohal on 173 piirkonna liiget, seega on vajalik kvoorum koos ning peagi läheb hääletamiseks.

12.44 Heimar Lenk tahaks tervitada ja pidulikkuse elementi sisse tuua, kuid tema soov ei lähe läbi, sest päevakord on juba kinnitatud.

12.42 Muuseas esimehe hääletamiseks läheb kell 13.00-13.30 ning 13.35 peaks ka uus esimees teatavaks tehtama.

12.37 Räägitakse piirkonna sissetulekutest ja väljaminekutest.

12.33 Aadu Must lõpetas oma kõne-aruande

FOTO: Sille Annuk

12.30 Aadu Must üritab selgitada, et tegelikult lõhet Keskerakonnas ei ole. Samuti lükkab ta ümber vastaspoole väited, mille kohaselt on ka tema Tartu piirkonda nn rändhääletajaid toonud. 

Aadu Musta tütar Kadri Simson, kelle toetamine erakonna suurkongressil ähvardabki Aadu Musta kukutamisega.

FOTO: Sille Annuk

12.27 Kohal on erinevate leeride esindajaid, erakonna esimeest Edgar Savisaart siiski näha ei ole. 

FOTO: Sille Annuk

12.21 Toom ja Karilaid siiski sõna ei saa, räägib Aadu Must.

12.14 Nikolai Põdramägi sõnul on saalis palju partei autoriteete ning tahab sõna anda Yana Toomile ja Janus Karilaiule. Saalis tõuseb nurin.

12.10 Seni kuni erinevaid komisjone valitakse, soovitame lugeda Postimehe viimaseid asjaga seotud lugusid:

Võimuvõitluse teine raund: Oudekki Loone vs. Aadu Must

Aadu Must: Keskerakonna Tartu organisatsiooni read kasvavad lausa tormiliselt

12.07 Tartu ülikooli raamatukogu on keskearkondlastest pungil ning täna on vajalik kvoorum ilmselgelt koos. Esmalt protseduurilised toimingud.

12.04 Piirkonna senine juht Aadu Must kulutab korduskongressi avatuks ja tervitab kõiki neid parteikaaslasi, kes viimase 24 tunni jooksul on teistest piirkondadest Tartusse üle tulnud.

12.01 Tere päevast, Tartu Postimees on ülikooli raamatukogus kohal ja valmis kogu tulisuse lugejeni tooma!

Tagasi üles