Valimised lükkavad Tartu avavangla edasi

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

FOTO: Margus Ansu

Kuigi justiitsministeeriumi tellitud Tartu avavangla detailplaneering jõudis juba kaks kuud tagasi valmiskujul Tartu abilinnapea Raimond Tamme lauale, ei hakka linn sellega niipea tegelema.


Abilinnapea Tamme sõnul jõudis detailplaneeringu esimene versioon tema kätte juba juunis. «Aga kuna materjalide hulgas oli ebapiisavalt informatsiooni, siis me ei võtnud seda üldse linnavalitsuse menetlusse,» ütles Tamm.

Kuna linn soovis saada kuritegevuse riskide kohta teavet juurde, tellis ministeerium kuritegevuse mõjude eksperthinnangu.

Valminud hinnangu järgi ei saa väita, et avavangla ehitamisega kuritegevuse risk Tartu linnas üldse ei muutuks.

Hinnangus öeldakse, et tuleb arvestada võimaliku ohuga, et avavanglas karistuse kandmise ajal panevad kinnipeetavad Tartu linnas toime kuritegusid, ning sellele lisandub risk, et osa avavanglas karistuse ära kandnud isikutest asub pärast vabanemist elama Tartusse. Mõned neist panevad seejärel toime ka kuritegusid.
Samas on hinnangus öeldud, et kokkuvõttes on avavangla rajamine Tartusse õigustatud.

Plaani pole

Abilinnapea Tamme sõnul on ta olnud kontaktis justiitsministeeriumi kõrgemate juhtidega ja arutanud, kuivõrd on selle teemaga vaja hetkel tegeleda.

«Kuna justiitsministeeriumil ei ole konkreetset plaani alustada avavangla rajamist lähiajal, siis oleme võtnud aega, et lasta sellel teemal veel settida,» ütles Tamm ning lisas, et ministeerium on mõista andnud, et sellel aastal pole vaja planeeringuga tegelda. «Siin on räägitud järgmise aasta teisest poolaastast, aga väga konkreetset plaani pole justiitsministeeriumil ka endal olemas.»

Seega on detailplaneeringu vastuvõtmine lükatud valimisjärgsesse aega. «Kui ministeerium annab meile vahepeal infot, et neil on konkreetne ra­has­tuskava avavangla rajamiseks olemas, siis võib planeeringu menetlemine toimuda ka varem,» ütles Tamm.

60 kohta

Kui planeering kehtestatakse, siis võiks see Tamme arvates olla maksimaalselt lähedal sellele ajale, kui seda ellu viima hakatakse. Vastasel juhul võib tekkida vajadus hakata kehtestatud planeeringut muutma ja see ei ole otstarbekas.

Detailplaneeringu järgi rajatakse Tartu vangla juurde kuni 60-kohaline avavangla osakond. Avavangla kinnipeetavad käiksid väljaspool vanglat tööl ja õppimas. Avavanglas jätkavad karistuse kandmist kinnipeetavad, kelle karistusaeg hakkab lõppema ning kes on kinnises osakonnas olnud õiguskuulekad.

Tartu avavangla osakonda on plaanis paigutada ka kinnipeetavad, kes on Tartust pärit ning süüdi mõistetud kergemate süütegude eest.

Tagasi üles