Kohus mõistis Tartu linnalt libedal kõnniteel kukkunule välja kahjutasu

Tartu kohtumaja.

FOTO: Margus Ansu

Kinnistuomanikelt kõnniteede libedusetõrjet nõudev Tartu linn peab hiljutise kohtuotsusega ise maksma libedal kõnniteel kukkunud naisele välja kahjutasu.

Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamme teatel mõistis Tartu maakohus linnalt elaniku kasuks välja 1542 eurot libedal ja hooldamata kõnniteel kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, asudes sellega seisukohale, et territooriumi omanik vastutab teede libeduse eest.

Kohtusse pöördunud naine kukkus 2014. aasta novembris Tartus Mõisavahe tänaval prügi välja viima minnes linnale kuuluval teel, mis oli jäine ja liivatamata, ning murdis käeluu. Vigastuse tagajärjel jäi naise töövõime kaotus püsima ka pärast paranemisperioodi lõppu. Hüvitisnõude esitas naine kohtule eelmise aasta kevadel.

Kohus leidis, et kuna kukkumine juhtus linna hooldataval teel, on naisel õigus nõuda linnalt kahju hüvitamist. Kuigi tee hooldaja on linnaga lepingu sõlminud ettevõte, ei vabasta see linna vastutusest kannatanu ees. Kohustus enda territooriumi korras hoida on linnal.

Kohus tuvastas, et linn jättis täitmata seadusest tuleneva kohustuse ja ei teinud sel päeval libedusetõrjet piisavalt. Kukkumise tagajärjel tekkinud terviserike oli osaliselt põhjuslikus seoses linna täitmata kohustusega.

Kannatanu ravikulude katteks mõistis kohus välja 42 eurot. Vigastuse tagajärjel tekkinud mittevaralise kahju katteks palus naine linnalt välja nõuda 3000 eurot, kuid kohus rahuldas selle poole väiksemas summas.

Kohus leidis, et kahjuhüvitis ei saa olla rikastumise allikas. Samuti ei teinud naine kohtu hinnangul kukkumise vältimiseks kõike endast sõltuvat. Ta läks kodust välja toasussides, kuigi teadis, et väljas on libe ja sajab vihma.

Tagasi üles