Tartu Ülikool hakkab vastu võtma ka talvel

Tartu Ülikool.

FOTO: Margus Ansu

Selleks, et lisaks kevadsuvisele riigieksamite kadalipule ei peaks sinna otsa tegema ka ülikooli sisseastumiseksameid, kaalub Tartu Ülikool võimalust korraldada üks eksamite voor juba kevadise koolivaheaja paiku.


«Sisuliselt hakkaks ülikool korraldama sisseastumiseksameid kaks korda aastas,» selgitas TÜ vastuvõtu peaspetsialist Kaja Karo. See tähendab, et abituriendid saaksid oma valitud erialale sisseastumiskatse sooritada ilmselt juba enne riigieksamite algust, näiteks kevadisel koolivaheajal.

Saatuslik 60

Tartu Ülikooli õppeprorektori Martin Halliku sõnul siiski 2011. aasta kevadisel koolivaheajal erialakatseid veel sooritada ei saa. Esimest korda proovib ülikool kahel korral sisseastumiseksamiperioodi alles ületuleval aastal. Küll aga lükkab algav aasta hoo sisse mitmele teisele suurele muutusele.

Reedel kinnitas TÜ nõukogu 2011. aasta vastuvõtueeskirja, mille võiks lühidalt kokku võtta nii: Tartu Ülikooli ei pääse enam õppima kõik, kes lävendi punktisummast üle hüppasid, vaid tõesti targimatest targimad. Sissesaajad peavad tõestama oma teadmisi erialaeksamitel, näitama ette tugevad riigieksamitulemused ning koguma 100 võimalikust punktist vähemalt 60.

«60 punkti piir ei tähenda automaatselt sissesaamist, see ei anna mingit garantiid,» ütles Hallik. Kui erialal on 50 kohta ning 50. kohal on inimene 75-punktise tulemusega, tähendab see, et 60-punktise tulemusega tudengil pole üldse võimalust, selgitas Hallik.

Tuleva aasta suvel sisse astuvad tudengikandidaadid ilmselt veel lisaeksamite ees hirmu tundma ei pea. Nendel erialadel, kus siiani eksamid olnud, tulevad need ka nüüd. Katseid lisandub aga 2012. aastast.
Vastuvõtueeskirja järgi hakkab ülikool bakalaureuseõppesse sisseastumisel arvestama riigieksamitulemusi, lisaks ka ehk lõputunnistuse (keskmist) hinnet, sisseastumiseksamit, SAT-testi bioloogia osa ja kutsekvalifikatsiooni.

Kuna 2013. aastast jäävad gümnaasiumi lõpetamisel kohustuslikuna alles vaid eesti keele, võõrkeele ja matemaatikaeksam, arvestatakse nende tulemusi ning igal erialal tuleb teha ka erialakatse.

Nii pole näiteks tulevikus enam võimalik tulla ülikooli populaarsele hispaania keele ja kirjanduse erialale õppima sõnagi seda keelt oskamata. 2011. aastal saab sellele erialale kandideerida siiski veel hispaania keelt mitte oskav kandidaat – tarvis on ette näidata vaid kirjandi ja ükskõik millise võõrkeele riigieksami tulemus.

Ülikoolipere soov

Mitu aastat on tudengikandidaadid saanud enne kindlale erialale sisseastumisavalduse esitamist teha vajalikud eksamid ning otsustada oma tulemuste järgi, kuhu õppima asuda. 2011. aastast muutub Tartu Ülikooli vastuvõtu ajakava taas traditsiooniliseks, lubas Kaja Karo.

Niisiis tuleb kõigepealt esitada ülikooli avaldus ja seejärel sooritada sisseastumiseksamid. Tuleval aastal on võimalik valitud erialale avaldus sisse anda 27. juunist 8. juulini. Kokku saab avalduse anda kahe eriala riigieelarvelisele ja tasulisele kohale.

Muutused vastuvõtus
• 2011. aastal kaob lävend ning kandideerimiseks on esmalt vaja koguda vähemalt 60 sisseastumistingimustes nõutud punkti 100st. Seejärel valib ülikool punktisumma ületanutest välja parimad.
• 2012. aastast tuleb lisaks nõutud riigieksamite tulemustele oma tarkust näidata ka erialakatsetel.
• 2013. aastast saab ilmselt sisseastumiseksameid sooritada lisaks suvele ka kevadtalvel.

Tagasi üles