Õpilased filmisid videlood, mis meelitavad lapsevanemat
Lisatud viis videolugu

Pidulik lõpuhetk koolivideode esitlemiselt, kus noored filmitegijad koos oma juhendajatega peal on. Taga suurel ekraanil on näha Tartu Kesklinna kooli üks tegijatiim.

FOTO: Aime Jõgi

Tartu nelja põhikooli õpilased tegelesid terve aasta sellega, et välja mõelda, kuidas kokku panna oma kooli tutvustav video, mis meeldiks kooli tulevastele lapsevanematele ning paneks neile pähe mõtte oma laps just nende kooli tuua.

Videotiimid hakkasid tööle Tartu Forseliuse, Karlova, Mart Reiniku ja Kesklinna koolis, kusjuures Kesklinna koolis valmis koguni kaks videolugu.

Kokku viit klippi esitlesid koolinoored koos juhendajatega avalikkusele eile õhtul Elektriteatri kinosaalis.

Leebe kriitika

Saalis oli palju teisigi kaasaelajaid ning kohal viibis ka täiskasvanutest žürii: Maria Murumaa-Mengel, kes on Tartu ülikooli sotsiaalmeedia lektor, ning filmilooja Lauri Nagel, kes oli kevadel just neile õpilastele teinud esimese filmikoolituse.

Mõlemad žüriiliikmed jagasid nii tunnustust kui ka leebet kriitikat ning lisasid hulga näpunäiteid, mida edaspidi filmitegemisel silmas pidada.

Iga meeskond oli saanud kasutada päris uut videokaamerat, mida tuli kõigepealt tundma õppida ja mis jäigi päriselt koolile. Ka oli igal tiimil kooli töötajast või lapsevanemast juhendaja ning üheskoos mõeldi välja stsenaarium, plaaniti filmivõtted ja monteeriti lugu.

Videode eesmärk oli näidata kolme minuti jooksul oma kooli eripära just avalikkusele. See ei olnud koolidevaheline võistlus, vaid eelkõige põnev võimalus uusi oskusi nii filminduse kui ka suhtlemise ja koostöö vallas oma käe peal omandada.

Õpilased olid videoklipi lahendanud igas koolis isemoodi. Nad kasutasid õpetajate ja õpilastega tehtud intervjuusid, kõnekaid hetki koolitundidest ja vahetundidest ning huviringidest. Samuti olid nad püüdnud oma kooli laulusõnu illustreerida filmipiltidega koolielust, ka oli üks meeskond välja nuputanud süžee, mis otsekui kogemata kulges koolikeskkonnas, aga just sel viisil, et vaataja sai ülevaate kõigest, millega kool tegeleb.

Õpetlikud kogemused

Kui õpilasmeeskonnad eile Elektriteatri kinosaalis pärast publiku ees oma kogemusi jagasid, selgus, et kõige suurema õppetunni olid nad saanud mitte kaamera käsitsemises, vaid meeskonnatöös.

Nii mõneski koolis juhtus, et osa meeskonnaliikmeid kadus töö käigus ära või kadusid ära kõik liikmed ning kokku tuli panna täiesti uus tegijatering, kel tuli kaotatud aeg tasa teha.

Ka oli õpilaste sõnul väga keeruline filmivõteteks aega kavandada, sest kuigi algul tundus, et aega on terve aasta, jäi seda lõpuks ikka puudu.

Samuti kammitses õpilasi liiga lühike, vaid kolmeminutine filmiformaat, sest palju head materjali jäi nende meelest välja. Teised olid aga jälle üllatunud, kui palju tööd üks kolmeminutine lugu tegijailt nõuab ning et selle taga peab olema üllatavalt palju musta materjali, kust säravaid terasid leida, et neist kolm minutit täis saada.

Kõik ettevõtmises osalenud õpilased saavad auhinnaks ühe päeva Tallinnas koos ekskursiooniga telemajja.

Koolivideode tegemine oli üks osa Tartu linna juhitavast «Tulukese» kogukonnakoolide projektist, mis algas 2014. aasta sügisel ning mis seobki Forseliuse, Karlova, Kesklinna ja Mart Reiniku kooli.

Ettevõtmise üks tulemusi on lapsevanema Kristel Ressi sõnul see, et kõigis neljas koolis on nüüdseks tegevust alustanud vanematekogud, mis kujutavad endast kooli lapsevanemate mitteametlikku esinduskogu.

«Vanematekogu roll on olla toeks kooli juhtkonnale ja hoolekogule koolielu edendamisel ning aidata kaasa infovahetusele kooli ja kodu vahel,» selgitas Kristel Ress. ««Tulukese» projekt saab sel kevadel küll läbi, kuid need vanematekogud ei kao kuhugi, vaid jätkavad koolide juures tööd.»

Projekt «Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis  ehk TULUKE» (Evidence based approach – new school culture in Estonia) on rahastatud Euroopa majanduspiirkonna toetuste programmi «Riskilapsed ja -noored» taotlusvoorust «Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis».

Programmi viivad üheskoos ellu haridus- ja teadusministeerium, justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium.

Koolide videod:

Tagasi üles