Tartu kaubamaja soovib ehitada lisakorruse

FOTO: Repro

Tartu kaubamaja on mitu aastat soovinud katusest kõrguvate tehnooloogiliste tahukate ümber ehitada lisakorruse, millega kaoks vinduv viinamarjaistandus. Täna saatis Tartu volikogu ümberehitust võimaldava detailplaneeringu avalikule väljapanekule.

"Sees on mõnusam olla kui väljas, sest seest sa seda ei näe," ütles sissejuhatuseks kaubamaja hoone kohta Tartu abilinnapea Jarno Laur.

Volikogu algatas planeeringu 2013. aasta juunis eesmärgiga kaaluda võimalusi olemasolevale kaubanduskeskusele korruse peale ehitamiseks. Planeeringust huvitatud on osaühing Tartu Kaubamaja Kinnisvara, planeeringu koostas Tartu Arhitektuuribüroo.

Planeeringuga on ette nähtud hoonele neljanda korruse pealeehitus. Vanemuise teatri poole avanevale neljanda korruse tasapinnale on kavandatud katuseterrass.

Planeeringuga on paika pandud, et hoone katusele võivad lisanduda tehnoseadmed või -rajatised, mille horisontaalmõõde on kuni üks meeter ja kõrgus kuni 0,9 meetrit kõrgem hoone suurimast lubatud absoluutkõrgusest. 

Planeeringuga on sätestatud, et projekteerimise käigus tuleb tagada neljanda korruse vaadete avamise võimalused vanalinnale.

Hoone suurim lubatud ehitusalune pindala hõlmab kogu olemasoleva hoone sammastel asuva osa pindala. R-kiosk jääb praegusesse asukohta. See paikneb lubatud ehitusjoonest väljaspool linna maa peal, selle asukohale küsimuse arutamisele kulus Lauri sõnul aasta. Laur ütles, et selle asukohaga tuli paraku leppida, kuid korrektsuse eesmärgil vahetatakse kaubamajaga servituute. Kaubamaja saab servituudi kioski asukohale, linn saab servituudi kaubamaja garaaži sissesõidu tagant, kust jalakäijad praegu niikuinii liiguvad.

Hoone Küüni tänava poolsele küljele on plaanitud lisasissepääsud. Laur ütles, et kaubamaja tänavale avamisest linnaruum ainult võidab.

Riia tänava bussiooteala kohale on kavandatud lisaks varikatuseid, mis teeb Lauri sõnul ühistranspordi kasutamise mugavamaks.

Planeeringu avalik väljapanek on 9.-23. veebruarini Tartu infokeskuses raekojas.

Tagasi üles
Back