Tiia Teppan: kui palju maksab lasteaiakoht tegelikult?

Tiia Teppan

FOTO: SCANPIX

Tartu Postimehes ilmunud lasteaiateemalistes artiklites («Lasteaias võib käia tasuta või maksta iga kuu hiigelsummasid» ja «Tartu näiline lastesõbralikkus», TPM 11.01) toodud info põhjal tundub, et lasteaia kohatasu teema vajab põhjalikumat selgitust. Miks on Tartu lasteaedades just selline kohatasu ja kui palju maksab lasteaiakoht linnale tegelikult?

Tellijale Tellijale

Tartu volikogu otsusel on 1. septembrist 2014 Tartu linna lasteaedades lapsevanema kaetav osa ehk kohatasu 15 protsenti palga alammäärast (varem 11 protsenti). Koolieelse lasteasutuse seadus lubab kohatasu suuruseks kehtestada kuni 20 protsenti palga alammäärast.

Kohatasu tõstmist 15 protsendile ei otsustatud kergekäeliselt ega põhjaliku analüüsita. Otsusele eelnesid asjaosalistest koosneva töörühma arutelud ja läbirääkimised huvirühmadega, et leida toimivad lahendused Tartu lasteasutuste võrgu nüüdisajastamiseks ja lasteaiakohtade puuduse leevendamiseks. Samuti soovisime, et samas vanuses lastele kehtiks sarnase teenuse eest sama suur kohatasu ja et see ei sõltuks teenusepakkuja omandivormist.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles