Tartumaa narkojõuk astub kevadel kohtu ette

Konfiskeeritud narkootikumid.

FOTO: Politsei

Lõuna ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse mahuka kriminaalasja, mis toob kohtupinki koguni 11 meest ja viis naist vanuses 21-40 eluaastat.

Esitatud süüdistuse üks olulisimaid osi on kuritegeliku ühenduse loomine ning ühendusse kuulumine, suures koguses narkootiliste ainete käitlemine ning vägivallakuriteod, kinnitas prokuratuur.

Kriminaalasja kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendite alusel süüdistab prokuratuur varem kriminaalkorras karistatud 34-aastast meest kuritegeliku ühenduse organiseerimises. Süüdistuse järgi asutas ta kuritegeliku ühenduse, juhtis seda ning värbas liikmeid. Kogutud tõendid viitavad sellele, et kuritegelik ühendus tegutses ajavahemikus 2014. aasta kevadest kuni tänavu maikuu alguseni. Lisaks juhtfiguurile kuulus ühendusse eri aegadel kokku kuus inimest.

Kuritegeliku ühenduse eesmärk oli narkootliste ainete ebaseaduslik käitlemine ning erinevad isiku- ja varavastased kuriteod.

Süüdistuse andmeil käideldi Tartumaal suures koguses amfetamiini, marihuaanat ja ecstasy-tablette. Menetlusandmetest nähtub, et inimestelt, kel oli enne olnud kokkupuuteid narkootikumidega, hakati nõudma varguste toimepanemist ning narkootikume müümist.

Kokku on kriminaalasja süüdistusaktis kajastatud 68 kuriteoepisoodi, mille sooritamisega on süüdistatavad teeninud kriminaalset tulu kokku ligi 40 000 eurot.

Neli süüdistatavat viibivad kohtu loal vahi all. Veel üks süüdistatav, 21-aastane naine vahistati selle aasta 7. mail ning 9. septembri kohtumääruse alusel on vahistamine asendatud elektroonilise järelevalvega. Ülejäänud süüdistatavate suhtes on kohaldatud tõkendina elukohast lahkumise keeldu.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Lõuna prefektuuri narkokuritegude talitus ning juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur. Asja kohtulik arutamine algab järgmise aasta märtsis.

Tagasi üles