Kroonuaia kool tähistab esimest juubelit

Mees peab tarkust taga nõudma, noorus on ju külvikuu!

FOTO: Liis Treimann

Tartu Kroonuaia kool tähistab homme oma esimest juubelit, kui kooli järjepideva tegutsemise algusest möödub 50 aastat. Samuti tähistatakse 90 aastat erihariduse algusest Tartus.

Tartu Kroonuaia kooli ajalugu algab 1925. aastal, kui tööd alustas Tartu I abikool. Kooli tegevus katkes 1944. aastal, 1965. aastal alustas tööd Tartu 14. 8-klassiline kool. Seda daatumit loetakse ka Tartu Kroonuaia kooli alguseks, praeguse nime all tegutseb kool 1991. aastast.

Tartu Kroonuaia kool on Tartu munitsipaalkool, kus õpivad hariduslike erivajadustega lapsed. Kool annab põhiharidust lihtsustatud õppe, toimetulekuõppe ja hooldusõppe õppekava alusel. Lisaks korraldab kool lihtsustatud õppekava alusel õpet Tartu vanglas, kus õpilasteks on täiskasvanud põhihariduseta isikud. 

Tartu abilinnapea Tiia Teppan tõstis esile Kroonuaia kooli edukat tegevust õpilaste ettevalmistamisel iseseisvaks eluks. «Kool suhtub vastutustundlikult oma ülesandesse valmistada õpilasi ette erinevate rollide täitmiseks elus. Väga edukas on kooli koostöö Tartu kutsehariduskeskusega, et pakkuda oma lõpetanutule lisa- ja jätkuõpet ning niimoodi toetada nende valmisolekut omandada kutset ja olla tööelus edukas,» rääkis Teppan.

Abilinnapea lisas, et Tartu linn hindab kõrgelt kooli tegevust intellektipuudega laste ning noorte õpetamisel ja nende arengu toetamisel. «Hindame kõrgelt kooli õpetajate panust oma õpilastele parima õpikeskkonna loomisel,» ütles Tiia Teppan.

Tartu Kroonuaia koolil on suur roll ka tulevaste eripedagoogide ettevalmistamisel, sest pikka aega on olnud see Tartu ülikooli praktikakool. Tartu ülikooli eripedagoogika lektor ja eripedagoogide koolipraktika juhendaja Kaja Plado sõnul on koostöö olnud edukas.

«Varsti täitub 50 aastat, mil Tartu ülikoolis hakati ette valmistama eripedagooge, kes oleksid suutelised erivajadustega laste arengut toetama ja neid nende vajadusi arvestavalt õpetama. Kogu selle aja jooksul on Tartu Kroonuaia lool on olnud üks peamisi praktikakoole, kus  eripedagoogika õppekava üliõpilased on saanud esmased kogemused erivajadustega lastega töös,» ütles Plado.

Tartu Kroonuaia kooli direktor Ain Ostrat lisas, et kool on kogu oma tegutsemisaja jooksul püüdnud võimalikult palju panustada eripedagoogilise mõtte ja praktika arengusse Eestis. «Suure panuse on andnud kooli pedagoogid viimasel kümnendil riiklike õppekavade ja õppevara arengusse. Enamik täna kasutusel olevast lihtsustatud õppekava õppevarast on valminud meie kooli töötajate poolt,» rääkis Ostrat. Ta lisas, et paljud pedagoogid tegutsevad aktiivselt ka teiste erivajadustega laste koolide ja nn tavakoolide õpetajate koolitajatena.

Juubeli puhul toimub Tartu Kroonuaia koolis 27. novembril pidulik aktus, kooli juubelile on pühendatud ka värske Eesti eripedagoogide liidu ajakirja Eripedagoogika number.

Tagasi üles