Ühiskatsed sunnivad õpilast paremini otsustama

Hugo Treffneri gümnaasium.

FOTO: Margus Ansu

Tartus esmakordsed viie gümnaasiumi ühiskatsed teevad lõpu igakevadisele sisseastujate amokijooksule, ent sunnivad põhikooli lõpetajaid juba enne katsetele registreerumist otsustama, milline on nende valik.

Kui seni võis põhikooli lõpetaja kevadvaheajal läbi joosta kõigi Tartu gümnaasiumide sisseastumiskatsed ja otsustada alles testitulemuste põhjal, kus koolis oma õpinguid jätkata, siis uuest aastast tuleb oma eelistused juba varem põhjalikult läbi mõelda.

Viie kooli ühiskatsetele registreerumine algab tuleva aasta 15. veebruaril. Selleks ajaks peab tulevane gümnasist valima viie kooli õppesuundade seast välja neli ning reastama oma eelistused tähtsuse järjekorda.

Ühiskatsetes osalevate koolide direktorid nõustuvad, et selline valik vähendaks edaspidi gümnaasiumist väljalangemist. Hugo Treffneri gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer soovitab seetõttu kogu perel hoolega lapse koolivalik läbi mõelda.

«Kui sa satud juhuslikult mõnda kooli ja pead kolm aastat vastu tahtmist seal õppima, siis sellest ei tule mingit väga head nahka,» tõdes ta.

Doominoefekt

Uus sisseastumiskatsete kord aitab vältida ka varasemate aastate olukorda, kus sissesaanute nimekirjad võisid veel augustikuus üsna palju muutuda. «Kõige suurem tung, mis me seal varjame, on ikkagi Treffnerisse ja Treffneri nimekirjades toimunud muutused mõjutasid kõiki teisi koole kohe doominoefektina,» sõnas Poska gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi.

Ühiskatsetega peaksid sissesaanute nimekirjad olema selged enne, kui koolipere jaanipäeva eel puhkusele läheb. Jõgi sõnul saab seega paremini planeerida nii õpetajate koormusi kui kogu kooli eelarvet.

Praeguseks on alanud ühiskatsete testide koostamine. Selleks teevad gümnaasiumiõpetajad koostööd Tartu põhikoolide aineõpetajatega. Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi direktor Merike Kaste märkis, et see annab ka õpilasele kindlustunde, et testides ei küsita midagi seninägematut, vaid küsimuste koostamisel on osalenud nende endi õpetajad.

Kui seni on viis kooli lähtunud testide koostamisel erinevatest aspektidest, siis nüüd on kokku lepitud, et küsitakse vaid seda, mida õpilane on riikliku õppekava järgi pidanud põhikoolis õppima. Näiteks loobus Poska gümnaasium oma senisest põhimõttest selgitada akadeemilise testiga välja õpilase valmisolek tulevikus gümnaasiumitasemel õppida.

Tamme gümnaasiumi direktor Ain Tõnisson rahustas tulevasi sisseastujaid, et hulluks ei maksa end õppida ning testid koostatakse sellised, et üheksanda klassi õpilane oleks võimeline need kolme tunni jooksul ära lahendama.

Erinevad kaalud

Ehkki kokku on sisseastumistestid neljas aines, võib mõni sisseastuja pääseda ka vaid kahe-kolme testi lahendamisega. Nimelt otsustab iga kool ise, milliste ainete teste ta oma pingeridasid koostades arvestab ning milline kaal erinevatel testidel on.

Ühiskatsetel osaleda soovija peaks jälgima koolide veebilehti, kuhu hakatakse vajalikku teavet lisama. Kindlasti ei tohi ära unustada katsetele registreerumise aega 15. veebruarist 15. märtsini, sest kui see maha magada, on ühiskatsetel osalemise rong läinud.

Ühiskatsed on kevadisel koolivaheajal, 21. märtsil. Kui juhtub, et õpilane ei saa mõjuval põhjusel sel ajal katsetel osaleda, peab ta pöörduma mitte kooli poole, kuhu ta soovib õppima asuda, vaid kooli, kuhu infosüsteem on määranud ta teste täitma.

Kas teate?

Tartu gümnaasiumide ühiskatsed
-    Ühiskatsetes osalevad Kristjan Jaak Petersoni (KJPG),  Miina Härma (MHG), Hugo Treffneri (HTG), Jaan Poska (JPG) ja Tamme gümnaasium (TTG).
-    Registreerumine 2016. aasta 15. veebruarist 15. märtsini.
-    Ühiskatsed toimuvad 21. märtsil 2016. aastal kell 12. Infosüsteem loosib igale õpilasele kooli ja klassiruumi, kus testid sooritada.
-    Kolme tunni jooksul tuleb olenevalt eelistatud koolist lahendada matemaatika, eesti keele, inglise keele ja loodusteaduste test.
-    Testid edukalt läbinud õpilased kutsutakse aprillikuus koolidesse vestlusele.

Koolid ja testid
- HTG: eesti keel ja matemaatika ning loodussuunas loodusained
- MHG eesti keel, matemaatika ja inglise keel
- JPG: eesti keel, matemaatika ja loodusained
- KJPG: eesti keel, matemaatika ja inglise keel
- TTG: eesti keel ja matemaatika ning looduse, meditsiini, tehnoloogia ja infotehnoloogia õppesuunas ka loodusained
- Sõltuvalt valitud õppesuunast on testid kooliti erineva kaaluga

Allikas: ühiskatseid korraldavad gümnaasiumid

Tagasi üles