Volinik soovib oma ametikoha kaotada

Liisa Pakosta

FOTO: Margus Ansu

Alates 3. oktoobrist ametis soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta kohtus reedel Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilastega ja vastas nende küsimustele. Seejärel andis ta intervjuu Tartu Postimehele.

Gümnasistidega kohtumise algul ütlesite, et see on teie esimene loeng volinikuametis. Mida teile andis õpilastele kõne pidamine ja nende rohketele küsimustele vastamine?

Sain kinnitust, et koolinoored – ja ma arvan, et ka üliõpilased – on oluliselt paremini kursis diskrimineerimise teemadega, et neile on võrdne kohtlemine palju enesestmõistetavam kui vanematele põlvkondadele. Osa küsimusigi olid sellised, mida vanemad inimesed võibolla ei küsiks.

Loe ka neid

Tagasi üles