Gümnaasiumid korraldavad kevadest ühiseid sisseastumiskatseid

Hugo Treffneri gümnaasium.

FOTO: Margus Ansu

Hugo Treffneri gümnaasium, Miina Härma gümnaasium, Jaan Poska gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium ja Tamme gümnaasium otsustasid, et korraldavad järgmise aasta 21. märtsil tulevastele gümnasistidele ühised sisseastumiskatsed.

Nii asendatakse viie gümnaasiumi koostöös senine korraldus, kus paljudel üheksanda klassi õpilastel kulus suur osa kevadvaheajast erinevate koolide katsetele.

Gümnaasiumidesse kandideerijad registreeruvad 2016. aasta 15. veebruarist 15. märtsini ühtses elektroonilises infosüsteemis, kus märgivad ära ka oma eelistused kooli ja õppesuuna valikuks. Testid sooritab õpilane koolis, mille süsteem talle määrab, sealjuures ei sõltu testide tegemise koht tema eelistustest.

Kolme tunni jooksul täidab õpilane neli testi: eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ja loodusainetes. Aprilli jooksul toimuvad vestlused, mis annavad lõpliku pildi, kas kool saab pakkuda õppekohta ning kas õpilane on huvitatud just sellest koolist. Iga kool allkirjastab kooli sisse saanud ning seal õppimisest huvitatud õpilasega kinnituskirja, mille järel teda teiste koolide õpilaskandidaadina enam ei arvestata.

Koolid arvestavad erinevates õppesuundades erinevaid teste erineva kaaluga ehk koolid on sisseastumistingimuste määramisel autonoomsed. Täpsed tingimused selguvad 1. veebruariks, aga juba praegu võib öelda, et Treffneri gümnaasium arvestab eesti keelt ja matemaatikat ning loodussuunas ka loodusaineid, Härma eesti keelt, matemaatikat ja inglise keelt, Poska eesti keelt, matemaatikat ja loodusaineid, Petersoni gümnaasium eesti keelt, matemaatikat ja inglise keelt ning Tamme eesti keelt, matemaatikat ning looduse, meditsiini, tehnoloogia ja infotehnoloogia õppesuundades ka loodusaineid.

Annelinna gümnaasium ei osale ühistes katsetes, kuid õpilaste kooli vastuvõtt käib samuti katsete ja vestluse alusel.

Tagasi üles