Kohus karistas endist liikluskomissari rahatrahviga

Endine Lõuna politseiprefektuuri liiklustalituse ülemkomissar Marek Tiirats.

FOTO: Heino Käos / Valgamaalane

Tartu maakohus tunnistas tänahommikusel istungil süüdi endise Lõuna prefektuuri korrakaitseosakonna liiklustalituse ülemkomissari Marek Tiiratsi (38) ametiisikuna ja isikute grupis korduvas omastamises ning tulirelvade ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises. Osades mehele süüks pandud kuriteoepisoodides langetas kohus aga õigeksmõistva otsuse.Õigusemõistja otsustas Tiiratsile määrata rahalise karistuse mahus 75 660 krooni. Kuna karistuse hulka arvatakse süüdistatava eelvangistuses viibitud kolm päeva, kuulub kandmisele 70 422 krooni suurune rahaline karistus, vahendas Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm.

Lisaks tuleb süüdistataval hüvitada menetluskuludena kokku 28 915 krooni.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Margus Gross esitas kohtuvaidluses taotluse, mõista Tiirats õigeks kuue ääretulepadruni ebaseaduslikus käitlemises, mida pandi esialgses süüdistuses Tiiratsile samuti süüks. Kohus nõustus prokuröri taotlusega.

Samuti mõistis kohus Tiiratsi õigeks nelja tulirelva helisummuti ebaseadusliku käitlemise süüdistuses. Kolme helisummuti ebaseaduslikus käitlemises mõistis kohus Tiiratsi õigeks põhjusel, et tõendite ebapiisavuse tõttu taotles kohtuvaidluses selles õigeksmõistmist prokurör.

Ühe helisummuti käitlemise osas mõistis kohus süüdistatava õigeks, kuna esitatud süüdistus sisaldab praeguseks kehtetu relvaseaduse sätte (§ 22 lg 4-1) rikkumist.

Süüdistusakti kohaselt aitas Tiirats 2009. aastal kaasa omastamisele ning 2008. aastal omastas Lõuna politseiprefektuuri sõidukite tankimiseks ettenähtud kütust kokku ligi 5000 krooni väärtuses. Lisaks süüdistatakse Tiiratsit ka 2008. ja 2009. aastal vastavaid relvalubasid omamata kahe tulirelva ning nelja helisummuti ebaseaduslikus käitlemises ning 2008. ja 2009. aastal ühel korral laskemoona ebaseaduslikus käitlemises.

Marek Tiiratsi kriminaalasi eraldati mullu 17. juunil kokkuleppemenetluses lahendi leidnud Lõuna politseiprefektuuri endiste töötajate kriminaalasjast.

Menetlusosalised saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teada anda seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud otsuse teatavaks 5. novembril.

Tagasi üles