Ülikoolid alustasid uute tudengite vastuvõttu

Pildil TÜ peahoone.

FOTO: Margus Ansu

Tallinna tehnikaülikool alustas 20. juunil uute tudengite vastuvõttu. Kokku pakub TTÜ tänavu ligikaudu neli tuhat uut õppekohta. Tänasest saavad tudengikandidaadid esitada avaldusi ka Tartu ülikooli (TÜ) ja kaitseväe ühendatud õppeastutuste (KVÜÕA) kõrgemasse sõjakooli.

22. juunist kuni 2. juulini saab Tartu ülikooli esitada sisseastumisavaldusi 60 bakalaureuse- ja 72 magistriõppekavale. TÜ võtab uuest õppeaastast vastu 2311 uut tudengit bakalaureuse- ja 1357 magistriõppekavadele. Doktoriõppes saavad koha 161 uut doktoranti.

«Tartu ülikooli suur erialade valik ja võimalus neid omavahel üle ülikooli kombineerida lubab tudengitel kujundada just enda huvidele ja ambitsioonidele vastav haridus,» sõnas Tartu ülikooli õppeprorektor Martin Hallik.

Näiteks saab siduda IT ja psühholoogia, majanduse ja geenitehnoloogia või õppida korraga kahte keelt. «Lisaks levinud võõrkeeltele saab juurde õppida jaapani, hiina, korea ja paljusid teisi keeli ning kultuure, mis annavad konkurentsieelise nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tööturul,» ütles Hallik.

Mitme varasema õppekava baasil tekkisid näiteks filosoofiateaduskonna magistriõppes võõrkeeleõpetaja ja maailma keelte ja kultuuride õppekava. Esimene võimaldab nüüd õppida mitme humanitaaria valdkonna õpetajaks korraga. Maailma keelte ja kultuuride õppekaval saab aga sisseastuja õppida üht või mitut Euroopa kaasaegsetest võõrkeeltest ja kultuuridest.

Kopsakas stipendium

Vastuvõtudokumente KVÜÖA kõrgemasse sõjakooli saab esitada alates 22. juunist kuni 5. juulini. Rakenduskõrgharidusõppesse on sõjakoolis tänavu 75 õppekohta, maaväe õppekavale 55, mere- ja õhuväe õppekavadele kummalegi kümme. Lisaks saab sõjakoolis õppida ka magistritasemel, kuid selleks peab kandidaadil varasemalt sõjaväelise kõrghariduse esimene tase läbitud olema.

Alates uuest õppeaastast on maaväe õppesuunale sisseastujatel võimalik õppida ka mehhaniseeritud jalaväe eriala. Sellel erialal spetsialiseeruvad kadetid õpivad lahingmasina juhtimis-, side- ja relvasüsteeme meeskonna tasemel ning mehhaniseeritud jalaväeüksuste taktikat ja nende üksuste juhtimist.

Selleks, et noor saaks ainult õppimisele keskenduda, saavad sõjakooli tudengid õppeajal vähemalt kuuesajaeurost stipendiumi, tasuta elamise ja arstiabi.

Maaülikoolis kohti rohkem

Eesti maaülikool ootab 25. juunist kuni 7. juulini avaldusi 18 bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduseõppekavale (745 õppekohta) ning 22 magistriõppekavale (490 õppekohta).

Vastuvõetavate arvud on Eesti maaülikooli vastuvõtu peaspetsialisti Eda Aitseni sõnul eelmise aastaga võrreldes suuremad, kuna avatakse uued õppekavad.

Uue õppekavana alustab maaülikool sel suvel vastuvõttu puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrgharidusõppe kavale. Magistriastmes lisandus maaettevõtete strateegiline arendamise õppekava, mille eesmärgiks on suurendada maaettevõtete ja maapiirkondade ettevõtluskeskkonnaga seotud juhtide ja spetsialistide kohanemis- ning toimetulekuvõimet muutuva majanduskeskkonna tingimustega.

Eelmisel aastal olid Eesti maaülikoolis avalduste arvu poolest populaarseimad õppekavad maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, keskkonnakaitse, toiduainete tehnoloogia ja metsandus.

Lapsehoidja eriala

Tartu tervishoiu kõrgkoolis toimub dokumentide vastuvõtt tänavu 29. juunist kuni 19. juulini. Kõrgkooli võetakse rakenduskõrghariduse kaheksale õppekavale vastu 338 uut üliõpilast ning kutseõppe esmaõppe kolmele erialale 66 õppurit.

Tänavu võetakse õppeprorektori assistendi Arle Puidaku sõnul vastu veidi rohkem üliõpilasi kui mullu. Kui eelmisel aastal oli õenduse erialal õppekohti 145, siis tänavu on neid 156, kuna Puidaku sõnul on õdedest puudus. Teistel erialadel on vastuvõtu numbrid varasemate aastatega samad.

Puidak lisas, et paar viimast aastat ei ole tervishoiu kõrgkoolis olnud lapsehoidja eriala, mis eelolevast õppeaastast on koolis tagasi. 

Tagasi üles