Kolm paatkonda rikkus Lämmijärvel piiri

Piirivalvekaater Eesti-Vene kontrolljoonel ainsa säilinud piiripoi lähistel.

FOTO: Risto Mets

Möödunud nädalal pidid Mehikoorma piirivalvurid pidama järjepanu kinni kolm paatkonda, kes ületasid Lämmijärvel ebaseaduslikult Eesti ja Venemaa vahelise kontrolljoone.

Lõuna prefektuuri teatel avastasid Mehikoorma piirivalvurid Lämmijärvel 6. juunil tundmatu aluse ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse suunaga Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni ja tagasi. Piirivalvurid pidasid kolm paadis viibinud meest kinni ning paati juhtinud 58-aastasele mehele rahatrahv.

Vaevu mõni tund hiljem pidasid Mehikoorma piirivalvurid Lämmijärvel kinni ka teise aluse, mis ületas ebaseaduslikult ajutist kontrolljoont Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni ja tagasi. Paati juhtinud 45-aastasele mehele määrati rahatrahv 120 eurot.

Mõlemal juhul toimus rikkumine paadis viibinud meeste sõnul navigatsioonivahendite puudumise tõttu.

Samal päeval avastasid Mehikoorma piirivalvurid Lämmijärvel veel kolmandagi aluse ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse suunaga Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni ja tagasi. Piirivalvurid pidasid kontrolljoone ületanud mootorpaadi kinni ning tuvastasid, et seda juhtinud 57-astane mees oli tarvitanud ka alkoholi. Mees rikkus riigipiiri ja meresõiduohutuse seadust ning tema tegevuse suhtes alustati väärteomenetlust.

Lõuna prefektuuri piirivalvekapten Mati Mikson ütles, et järvele minejatel tuleks end kindlasti varustada tehniliselt korras navigatsioonivahenditega. «See aitab vältida ebaseaduslikku kontrolljoone ületust, kuid võimaldab hättasattumisel selgitada ka oma täpsemat asukohta ning saada kiiremat abi,» selgitas Mikson.

Lisaks tuleks navigatsioonivahendit kasutades kontrollida, kas sellel kuvatavad koordinaadid on vastavuses piirirežiimi alaga. Sisestades leheküljel www.piiriveekogu.ee (oluline info ja piirangud) olevad koordinaadid oma navigatsiooniseadmesse, välistate piirirežiimi alasse ja naaberriigi territooriumile sattumise. Ühtlasi saab lisainfot küsida lähimast kordonist.

Tagasi üles