Tallinna ja Tartu vahel liikus suur kogus amfetamiini

Lõuna prefektuuri narkokuritegude talitus tabas noored mehed, kes käitlesid suures koguses amfetamiini.

FOTO: Politsei

Mullu juunis sai Lõuna prefektuuri narkokuritegude talitus jälile seltskonnale, kes liigutas Tartu ja Tallinna vahel suuri koguseid amfetamiini. Hiljuti jõustus kohtuotsus, millega mehed mõisteti vangi.

Kohus tunnistas aprillis Sergei Smirnovi (30), Aleksandr Tšaštšini (35) ja Jevgeni Melnikovi (35) kokkuleppemenetluses süüdi narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises, vahendas Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm.

Smirnovile mõisteti nelja aasta ja viie kuu pikkune vangistus, kuid koos talle varasema otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osaga peab ta kandma kuueaastase vangistuse, mille kandmist arvestatakse 30. juulist 2014.

Smirnovilt konfiskeeriti ka sularaha 1175 eurot ja 2250 Vene rubla ning süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks mõisteti talt välja 580 eurot.

Tšaštšinile mõisteti nelja-aastane vangistus, kuid koos talle varasema otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osaga peab ta kandma kaheksa aastat, kaks kuud ja kaheksa päeva vangistust, mille kandmist arvestatakse 30. juulist 2014.

Melnikovile mõisteti karistuseks kolm aastat ja kolm kuud vangistust, mille hulka arvatakse eelvangistuses juba viibitud kaks kuud ja 17 päeva. Ülejäänud vangistus mõisteti talle kolmeaastase katseajaga, mil ta peab alluma kriminaalhoolduse kontrollnõuetele. Muu hulgas ei tohi Melnikov katseajal omada ega tarvitada narkootilisi või psühhotroopseid aineid.

Melnikovilt konfiskeeriti ka 435 eurot ja mõisteti välja süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks 165 eurot.

Menetluskulude katteks peab Smirnov tasuma kokku 2633 eurot, Tšaštšin 3493 eurot ja Melnikov 1548 eurot.

Süüdistuse järgi laekus mullu suvel politseiametnikele informatsiooni selle kohta, et rühm isikuid käitleb Tartus amfetamiini. Esitatud süüdistuse kohaselt omandas Sergei Smirnov ligi kaks kilo amfetamiini, mille ta peitis Tallinnas Lasnamäel Peterburi tee ääres tühermaal kivide alla. Kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendid kinnitasid, et Smirnov käitles amfetamiini koos Tšaštšiniga, kes omakorda kaasas narkootilise aine käitlemisse Jevgeni Melnikovi. Kriminaalasja materjalidest selgub, et Melnikov oli rohkem ülesannete täitja rollis, teatas Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Uurimisandmete järgi andis Melnikov 100 grammi amfetamiini edasi hiljem karistuse saanud mehele, kes hoidis narkootilist ainet Tartumaal Ülenurme vallas asuval kinnistul. Narkokuritegude talituse politseiametnikud leidsid amfetamiini läbiotsimise käigus üles ja võtsid selle ära. Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse juht Kristjan Tommingase sõnul pidid mehed kilodega kauplemiseks enne oma usaldust tõestama väiksemate kogustega.

Melnikovi süüdistatakse mitmes amfetamiini käitlemise ja müümise episoodis. Enne 300 grammi amfetamiini müümist pidasid politseinikud ta kinni ja võtsid narkootilise aine ära. Samal päeval leidsid politseiametnikud Lasnamäel tühermaal asuvast peidikust veel ligi pool kilo amfetamiini.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtinud Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Tatjana Tamm oli väga rahul menetluse tulemusega, kuna politseiametnikel õnnestus ligi kilo amfetamiini kätte saada. «Menetluse käigus on tuvastatud, et amfetamiini käitlemisega on süüdistatavad saanud kolme peale kriminaalset tulu vähemalt 2400 eurot. Süüdistatavatelt on ära võetud kokku 1655 eurot ning prokuratuur taotles kohtus selle konfiskeerimist,» lisas prokurör pressiesindaja vahendusel.

Melnikov vahistati kohtu loal eelmise aasta 30. juulil ning kolm kuud hiljem asendati vahistamine elektroonse valvega. Smirnov ja Tšaštšin vahistati kohtu loal eelmise aasta 1. augustil, mehed viibivad ka praegu vahi all. Kõik kolm süüdistatavat on varem mitmel korral kriminaalkorras karistatud.

Ringkonnaprokurör Tatjana Tamme sõnul lähtub prokuratuur karistuse nõudmisel peamiselt järgmistest asjaoludest: süüdistatava roll kuriteo toimepanemisel ning hiljem tema panus kuriteo avastamisse, lisaks veel antud ütluste usaldusväärsus ja teiste tõenditega kooskõlastus.

Tagasi üles