Kohus karistas Urbo Vaarmanni tingimisi vangistusega

Urbo Vaarmann.

FOTO: Margus Ansu

Tartu maakohus tunnistas endise riigikogu liikme Urbo Vaarmanni (38) kokkuleppemenetluses süüdi soodustuskelmuses ja pistise andmises ning mõistis talle kahe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse.

Maakohtu teatel määrati koos tingimisi vangistusega kahe aasta ja kuue kuu pikkune katseaeg, mille jooksul peab ta alluma kriminaalhoolduse kontrollnõuetele. Karistuse hulka arvati kolm päeva, mille Vaarmann kandis ära 2012. aastal, mil ta peeti kinni kuriteos kahtlustatavana.

Käitumiskontrolli ajal peab Vaarmann hüvitama kuriteoga tekitatud kahjust 30 000 eurot.

Osaühingu Puhkepesa tunnistas kohus samuti süüdi soodustuskelmuses ja pistise andmises ning karistuseks mõisteti 30 000-eurone rahaline karistus. OÜ Avicia tunnistati süüdi soodustuskelmuses ja karistuseks mõisteti 15 000-eurone rahaline karistus.

Menetluskuludena peavad Vaarmann ja Puhkepesa tasuma 585 eurot ning Avicia 1401 eurot. Tänane kohtuotsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul.

Samas kriminaalasjas esialgu süüdistuse saanud Oleg Kuzmini (44) ja Ülle Märsi (52) osas lõpetas kohus tänaste määrustega menetluse avaliku menetlushuvi puudumise tõttu põhjusel, et nende süü ei ole suur. Taotluse kriminaalasja lõpetamiseks soodustuskelmuses süüdistatud Kuzmini ja pistise võtmises süüdistatud Märsi osas esitas Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Marge Püss.

Tänase määruse järgi kohustub Kuzmin maksma riigituludesse 4000 eurot ja Märss 680 eurot. Menetluskuludena peab Märss tasuma lisaks 792 eurot. Nimetatud kohtumäärused ei ole vaidlustatavad.

Süüdistuse järgi taotles Vaarmann OÜ Puhkepesa esindajana grupis koos Kuzmini ja OÜ Aviciaga ajavahemikus september 2010 – mai 2012 põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametist (PRIA) pettuse teel toetust Jõgevamaal asuva hoone rekonstrueerimiseks ja kinnistule välisrajatiste ehitamiseks. Pettus seisnes omafinantseeringu mittetasumises ja ehituskulude kõrgemana näitamises. Esitatud taotlus sai positiivse lahenduse, nimelt määrati taotlejale toetus summas ligi 600 000 eurot.

Uurimisandmeil nõustas taotlejat PRIA-le esitatud taotluse küsimustes sama ameti töötaja Märss, kes on saanud selles kriminaalasjas süüdistuse pistise võtmises. Süüdistuse järgi üritas Märss Vaarmanni palvel kiirendada toetuse osamakse väljamaksmist ning väljastas ametiseisundi tõttu teatavaks saanud informatsiooni toetuse menetlemise seisu ja väljamaksete tegemise tähtaja kohta. Vastutasuna korraldati tema jaoks sünnipäevapidu ning süüdistatava sugulase korraldatava ürituse reklaam meediaväljaandes.

2011. aasta novembris maksti taotlejale toetuse osa summas ligi 100 000 eurot. Ülejäänud summa jäi välja maksmata seoses kriminaalmenetluse alustamisega.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ning juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Tagasi üles