Kohtuvaidluses prügifirmaga jäi õigus Tartu linnale
Täiendatud!

Segaprügi ümberlaadimishall suletud Aardlapalu prügilas.

FOTO: Margus Ansu

Prügifirma Ragn Sells taotles kohtus Tartu linna korraldatud jäätmeveo hanketingimuste muutmist, kuna ei soovinud viia kogutud prügi konkurendi hallatavasse Aardlapalu ümberlaadimisjaama. Nüüd peab ta seda siiski tegema.

Riigikohus jättis 22. aprillil menetlusse võtmata Ragn Sells ASi kaebuse, mille kohaselt pidanuks Tartu linn muutma korraldatud jäätmeveo hankedokumenti ja -lepingut. Sellega jõustus varasem halduskohtu otsus, mille jättis muutmata ka ringkonnakohus.

Prügifirma mullu juulis halduskohtule esitatud kaebus puudutas prügi ümberlaadimist. Nimelt ei soovinud Ragn Sells viia kogutud prügi Aardlapalu ümberlaadimisjaama, mis oli kirjas hanketingimustes.

Ragn Sells leidis oma kaebuses, et Aardlapalu ümberlaadimisjaama ei valitud käitluskohana välja konkursi korras. Samuti on Tartu jätnud riigihanke korraldamata osas, mis puudutab segaolmejäätmete, biojäätmete ja vanapaberi veo ning kogumise järgset käitlust.

Veel heitis prügifirma ette, et Tartu linnal on selge huvi suunata Tartus kogutud segaolmejäätmed Aardlapalu ümberlaadimisjaama, kuna iga Aardlapalus vastuvõetud jäätmetonni eest saab linn ümberlaadimisjaama käitajalt ASilt Eesti Keskkonnateenused 0,74 eurot iga tonni eest. Aardlapalu prügila on tänaseks suletud, mistõttu on ettevõtte hinnangul õigusvastane võtta ümberlaadimisjaamas lisatasu varasemalt suletud prügila järelhoolduskulude katteks. 0,74 euro suurust lisatasu saab Tartu ka sellistelt segaolmejäätmetelt, mis ei ole kogutud Tartu linnas.

Lisaks tõi ettevõte oma kaebuses välja, et linn piirab hanketingimustega ettevõtlusvabadust, kui sunnib vedama prügi vaid ühte ümberlaadimisjaama. Jäätmeseadus ei kohusta omavalitsust valima ühte jäätmekäitluskohta, vaid jäätmekäitluskohti võib olla ka mitu.

Mullu septembris jättis halduskohus ettevõtte kaebuse rahuldamata ning sama seisukoha juurde jäi ka rongkonnakohus tänavu märtsis. Et riigikohus ei võtnud Ragn Sellsi kaebust menetlusse, jõustus ringkonnakohtu otsus.

Seega on Tartu linna koostatud hankedokumendid jäätmeseaduse ja riigihangete seadusega kooskõlas ning Tartu linn võib korraldatud jäätmeveo raames kogutavad jäätmed suunata Aardlapalu prügilasse ümberlaadimiseks, kinnitas linnavalitsus.

Tagasi üles