Kirjandusmuuseum loodab leida doktorikraadiga direktori

Eesti kirjandusmuuseum asub Vanemuise tänavas Tartus.

FOTO: Ove Maidla

Eesti kirjandusmuuseum ootab kolm nädalat direktoriks kandideerijaid. Tartu Postimees küsitles kaht meest, kelle kohta oli teada, et nad võivad kaaluda sellele ametikohale asumist.

Tartus tegutseva Eesti kirjandusmuuseumi teadusnõukogu kuulutas välja konkursi muuseumi direktori ametikoha täitmiseks alates tänavu 1. juulist, tähtajaga viis aastat. Kandidaadilt eeldatakse muu hulgas doktorikraadi olemasolu, soovitatavalt humanitaarteadustes.

Muuseumi praegune direktor Janika Kronberg ei soovinud seda teemat võimalike kandidaatide osas kommenteerida enne 28. aprilli, kui teadusnõukogu on vaadanud konkursile saadetud dokumendid üle.

Tartu Postimehe teada on olnud juttu, et kandideerida võivad eesti keele instituudi direktor Urmas Sutrop ja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia direktor Anzori Barkalaja.

Barkalaja kinnitas, et kunagi on sellest küll juttu olnud, aga sinnapaika see jutt on esialgu jäänudki.

Urmas Sutrop on eesti keele instituuti juhtinud kolm valimisperioodi ehk peaaegu 15 aastat.

«Praegu on käimas ka keeleinstituudi direktori valimised,» märkis Sutrop. «Neljandat korda ma enam selle juhiks ei kandideeri. Mõlema asutuse direktorid valitakse ministeeriumis korraga samal teaduspoliitika nõukogu koosolekul.»

Kirjandusmuuseumi mured ja rõõmud ei ole Sutropi sõnul talle võõrad.

«Raha- ja juhtimise küsimused on meie teadusasutustel samad. Instituudil on olemas püsitegevuste rahastamise stabiilne mehhanism. Samasugust on vaja ka kirjandusmuuseumi arhiivipoolele,» lisas ta. «Lähiaastate väljakutse on teadusasutuste ja ülikoolide koostöö.»

Urmas Sutropi enda teadustöö on seotud väga palju kirjandusmuuseumi teemadega, nii folkloristika kui eriti viimasele ajal ka muinasjuttude uurimisega.

«Kirjandusmuuseumi juhtimine oleks mulle suur au ja väljakutse,» lisas ta. «Praegu võin kinnitada, et ma mõtlen kandideerimisele, aga otsuse selle kohta teen mõne aja pärast, sõltuvalt sellest, milliseks kujuneb minu noorpoliitiku karjäär.»

Urmas Sutrop kogus Reformierakonna nimekirjas riigikogu valimistel nii palju hääli, et on üks asendusliikmeid.

Direktorikonkursil osalejal tuleb esitada dokumendid hiljemalt 24. aprilliks aadressile Vanemuise 42, 51003 Tartu või meiliaadressil kirmus@kirmus.ee. Lisainfot saab tel 737 7700 ja kirmus@kirmus.ee.

Tagasi üles