Sõritsa kliinik suleb sünnitusosakonna
Lisatud Kuku raadio intervjuu!

Kliiniku juht Andrei Sõritsa ütleb, et rist on peal sünnitusosakonnal, aga mitte kliinikul. Viimane beebi sündis selles roosas toas tänavu 19. märtsil. Sünnitaja oli pärit Valgamaalt. Elite jätkab tööd väga paljudel teistel erialadel.

FOTO: Margus Ansu

Kolmteist aastat sünnitusabi pakkunud erakliinik Elite lõpetab homsest sünnitajate vastuvõtmise. Ka nende, kes oleksid valmis teenuse eest täielikult ise maksma.

Elite kliiniku roosa ja sinine sünnitustuba, üks poiste ja teine tüdrukute vastuvõtmiseks, ei anna millegagi märku, et sünnitajaid enam ei oodata.

Kõik on ideaalses korras ja säravpuhas.

Vaid Elite kliiniku juht Andrei Sõritsa paneb toa keskel seistes käed demonstratiivselt risti, kinnitades, et tema otsus on kindel.

Rist ei ole peal aga ei Sõritsal endal ega ta meeskonnal.

«Edaspidi kontsentreerume eriarstiabis ambulatoorsele tööle ja operatsioonidele naistehaiguste valdkonnas, viljatusravile ja kunstlikule viljastamisele, androloogiale-uroloogiale, ultrahelidiagnostikale ja veel tervele reale erialahaigustele,» rääkis ta. Sõritsa ei ole enda sõnul isegi mitte enam kurb, vaid hingab kergendatult.

«Olin kurb terve viimase aasta, mil rääkisime sel teemal sotsiaalministri, peaministri ja paljude poliitikutega. Aga miski ei ole aidanud – meie riigi poliitika erameditsiini suhtes on varasemaga võrreldes kardinaalselt muutunud ning tõsi on ka see, et riigi ülesanne ei saa olla ühe eraarsti unistuse täideviimine,» lisas ta leppinult.

Leping lõppes aasta eest

Eesti haigekassa ja AS Kliinik Elite vaheline sünnitusabi rahastamise leping lõppes tegelikult juba 2014. aasta märtsis.

Peale seda sõlmisid Elite kliinik ja haigekassa lepingu, mille kohaselt rahastati vaid nende naiste sünnitusabi, kes olid enne lepingu lõppemist Elites rasedusega arvel. See tähendas, et need naised, kes olid juba enne 2014. aasta aprilli algust otsustanud Elites sünnitada, kuid ei pruukinud olla teadlikud lepingu lõppemisest, said haigekassa toel seda veel teha. Nüüd on ka see aeg möödas.

Sõritsa sõnul jätkas Elite sünnitusosakond riikliku toeta ka 2015. aastal tegevust, kuid see tõi kaasa väga suure hinnatõusu ja patsientide hulga vähenemise.

„Kui eelmise aasta jaanuaris ja veebruaris oli meil sünnitusi 33, siis tänavu samal ajal oli neid 20,“ ütles Sõritsa.

Kui haigekassa lepingu tingimustes tuli sünnitajail Elite kliiniku teenuste ja eritingimuste eest omalt poolt juurde maksta 550 eurot, siis nüüd ulatus tavasünnituse hind Elites üle 1000 euro ja keisrilõike korral oleks see summa olnud veelgi suurem.

Andrei Sõritsa ja ta meeskond andsid endale aru, et niimoodi jätkata ei saa.

Sõritsa kordas, et ta on pigem rõõmus, et see otsus on nüüd tehtud.

«Ma sain ju 13 aasta jooksul teostada oma unistuse,» ütles ta. «Kui palju on neid inimesi, kes võivad seda sama enda kohta öelda?!»

Sõritsa tuletas meelde, et ta ehitas kliiniku koos meeskonnaga üles nullist ning et see oli algusest peale rajatud erasünnitusmajana. Sõritsa eesmärk oli tagada oma erakliiniku patsientidele kõik needsamad võimalused, mis on Tartu ülikooli kliinikumis.

«Aga ma ei tahtnud ülikooli kliinikut kopeerida, vaid luua midagi veel, mida ma olin kohanud mujal maailmas ja mis eksisteeris vaid minu unistustes ning mida riiklik süsteem paratamatult ei saa võimaldada,» rääkis ta. «Alates sellest, et mitte ainult ämmaemand, vaid ka arst viibib kogu aja sünnituse juures, ning et ka lastearst on kohal, kuni kliiniku sisekujunduseni ning inimeste rõivastuse ja toiduni välja. Ja et see on mulle tähtis kui perekliinik, kuna siin töötavad mu abikaasa, poeg ja minia. Riik seda kõike aga ei väärtusta.»

Sõritsa lisas, et kui riik peaks oma tervishoiupoliitikas mõne aja pärast meelt muutma, siis tema ei ole nõus sünnitusabiga jätkama.

«Kõik – see periood on lõppenud!» ütles ta.

Sõritsa sõnul ehitasid nad aastatega üles täisväärtusliku süsteemi, kus töötab sadakond inimest. Seoses kliiniku ühe osa sulgemisega tekib paratamatult auk ning osa arste, ämmaemandaid, anestesiolooge jääb tööta – see puudutab paarikümmend inimest.

«See on muidugi väga ebameeldiv,» sõnas Sõritsa.

Kolmeteist aasta jooksul on Elites olnud 1290 sünnitust ning ilmavalgust näinud 1307 last. Ükski laps ei ole surnud.

Sünnitusi vähem kui varem

Eesti haigekassa avalike suhete juhi Katrin Romanenkovi sõnul algas möödunud aastal haigekassa ja eriarstiabi osutajate vahel uus viieaastane ravi rahastamise lepinguperiood. Ta selgitas, et enne iga perioodi algust analüüsitakse elanike senist teenuste kasutust, tervishoiutehnoloogia arengut, inimeste paiknemist ja liikumist Eestis ning ravijärjekordi.

«Sellest analüüsist kujunevad vajaminevate teenuste mahud, mille rahastamise osas sõlmime lepingud raviasutustega üle Eesti,» rääkis ta. «Seadus kohustab meid sõlmima lepingud haiglavõrgu arengukava haiglatega, ning kui kohalikul haiglavõrgu haiglal ei ole piisavalt ressurssi, et kogu vajadus ära katta, saame kuulutada välja lisakonkursi lepingupartnerite valikuks. Varem on kliinik Elite konkurssidel osalenud ning sünnitusabis haigekassa partner olnud.»

Romanenkovi sõnul on viimase kolme aastaga nii mõndagi muutunud nii ühiskonnas kui tervishoiu valdkonnas.

«Muu hulgas on vähenenud sünnituste arv, millest tulenevalt on vähenenud ka nõudlus sünnitusabi teenuse järele,» ütles ta. «See tähendab, et uueks lepinguperioodiks ei olnud meil vajadust sünnitusabis Tartu maakonnas lisaks kliinikumile täiendavat partnerit otsida.»

Tagasi üles