Pole raha, pole ka koolimaja
Rõngu maksab koolimajaehitusest tekkinud trahvi aastani 2036

Rõngu koolimaja.

FOTO: Andres Ehrenpreis

Rõngu vald ei ole koolimaja suure remondi lõpetamiseks laenu saanud ning õpilased õpivad ikka vallamajas, rahvamajas ja lasteaias. Ainus hea uudis on, et riik kasseerib nüüd vallalt rikkumise eest aastas vähem trahvi.


«See oli ütlemata positiivne samm,» ütles rahandusministeeriumi otsuse kohta Rõngu vallavanem Priit Pramann. «Meil tuleb nüüd aastas maksta neli korda väiksem summa kui alguses.» Rahas tähendab see Rõngu vallale aastas ligi 1,1 miljonit krooni, mis jääb riigilt saamata.

Rahandusministeerium pidas Rõngu vallalt tänavu augustini tasandusfondi maksetelt kinni 20 protsenti ja teist sama palju ka tulumaksult, sest vallavalitsus eiras eelmisel aastal koolimaja põhjalikku remonti alustades valitsuse laenamispiirangut. Aastatel 2010, 2011 ja 2012 soovis riik vallalt nii kinni pidada 12,3 miljonit krooni.

Augusti eelviimasel päeval allkirjastas rahandusminister Jürgen Ligi aga Rõngu vallale leevendust toova käskkirja: nüüd saab omavalitsus tasandusfondist vähem viis protsenti ja ka tulumaksu sama palju vähem.

Pikaajaline trahv

Praeguse rahalise seisu juures kestaks selline olukord 2036. aasta lõpuni ehk siis ajani, mil Rõngu vald on maksnud riigile kinni koolimaja remontimisel tehtud 29 747 948 krooni ja 40 sendi suuruse rikkumise. «Kui oleme selle ära maksnud, saame trahviraha tagasi,» märkis Priit Pramann.

Trahvi maksmises pikendust andnud rahandusministri käskkirjas on protsendi alandamisel arvesse võetud valla rahalist seisu ja seda, et vallavalitsus kohustub firmale KR Priit tasuma kooli remondikulud.

Sama suur summa nagu trahv ehk ligi 30 miljonit krooni tuleb vallal maksta ASile KR Priit, mis pole nõus tööd enne lõpetama, kui on selge, et vald suudab tehtu eest tasuda. Esimene katse pankadelt laenu saada vallavalitsusel luhtus, nüüd on käsil uued läbirääkimised. «Ükski pank pole meile veel jah-sõna öelnud, aga lootust on,» kinnitas vallavanem.

Tuleb kokku tõmmata

Et vallal jääb trahvi pärast osa raha saamata ja positiivse laenuotsuse korral tuleb kukrut kergendada, soovitab rahandusminister kohti ja toetusi, kus vald saaks kokku hoida aastas oma paar miljonit krooni.

«Kärpeplaani kohta ei ole meil rahandusministeeriumile midagi ette heita,» ütles Priit Pramann. «Ministeerium on läbi töötanud valla eelarve ja teinud riigi seisukohalt mõistlikud ettepanekud. Aga kohapeal tahame oma inimest rohkem toetada.»

Ministeeriumi soovitatud toetuste ärajätmisele või koolide liitmisele volikogus ühtset heakskiitu pole. «Koolide liitmises ei näe ma kokkuhoidu,» märkis vallavanem. «Kui toome Valguta lapsed Rõngu, peame Valguta koolimaja ikka üleval pidama, sest seal on ka lasteaed. Proovime oma elu ja töö nii ümber korraldada, et kõik tegevused säilivad, aga teeme kõike ehk vähem kui seni.»

KR Priit pidi Rõngu koolimaja valmis ehitama mullu 31. detsembriks. Rõngu vald ja ehitusfirma sõlmisid tänavu 29. juulil kompromisskokkuleppe, mille järgi KR Priit on kohustatud hoone vallale 15. septembril üle andma. «Ei ole seal midagi tehtud,» ütles vallavanem eile.

«Vald ei ole laenu saanud, see ongi põhjus, miks kool valmis ei ole,» selgitas firma KR Priit juhataja Peeter Kroonberg. «Meil on lõpetamiseks kõik ette valmis, läheb maksimaalselt 60 päeva. Kui raha liikuma hakkab, läheb töö jälle lahti.»

Kokkuhoiu võimalused

• Rõngu valla finantsplaani alusel soovitab rahandusministeerium vallal loobuda järgmistest kulutustest: volikogu liikmete tasud 212 501 kr, vallavalitsuse inventar 21 500 kr, päästeteenistus ja avalik kord 223 541 kr, erateede toetus 20 000 kr, valla hooldatav traadita internetiühendus 33 500 kr, õnnitlused 22 600 kr, sünnitoetus 150 000 kr, koolitoetus 134 050 kr, peretoetused 62 000 kr, sotsiaalkorteri kulud 50 343 kr, huvihariduse toetuse viimine vajadusepõhiseks, u 350 000 kr kokkuhoidu (kuuele protsendile toimetulekutoetust saavate perede lastele säiliks valla toetus), valla lehe sulgemine 162 643 kr, toetus kirikule 9750 kr, ühe haruraamatukogu sulgemine u 30 000 kr (Rõngu ümber on 7 km raadiuses kolm raamatukogu), ühe seltsimaja sulgemine u 80 000 kr (Rõngu ümber on 7 km raadiuses kaks seltsimaja).
• Nimetatud kulutustest ja toetustest loobumisel hoiaks Rõngu vald aastas kokku 1 562 428 krooni. Tänavuses eelarves on sellest summast oktoobrist aasta lõpuni võimalik kokku hoida üks neljandik.
• Lisaks soovitab rahandusministeerium kaaluda Valguta lasteaia-kooli ühendamist Rõngu kooliga ning Rõngu keskkooli muutmist põhikooliks. Nende otsuste mõjul võiks vald 2011. aasta septembrist detsembri lõpuni säästa ligi 500 000 krooni.
• Selle kokkuhoiu tulemusel oleks valla tegevuskulude kärbe võrreldes 2008. a 18,8 %.
• Rõngu valla finantsplaani järgi on 2010. aasta tegevuskulusid kärbitud 11,7 %.
Allikas: rahandusminister Jürgen Ligi käskkiri 30.08.2010

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles