Väljavõtteid arengustrateegiast

Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Tartu raekoda.
Tartu raekoda. Foto: Sille Annuk

• «Tartu 2030» on linnajuhtimise strateegiline alusdokument – tartlastega jagatud visioon ja tegevusjuhis – kõigile Tartu heast käekäigust hoolijatele, et teha õigeid asju, õiges järjekorras ja õigel ajal.

• Lõuna-Eesti ja Liivimaa regionaalkeskusena on Tartul arvestatav intellektuaalne, majanduslik ja kultuuriline potentsiaal, mis tuleb pöörata piirkonna arengu kasuks üleilmastuvas maailmas.

• Tartu dünaamilisus põhineb ennekõike tugeval rahvusvahelisel akadeemilisel mainel, tema siseriiklikul rollil haridus-, teadus- ja meditsiinikeskusena ning rahvuskultuuri kandjana.

• Ettevõtjate arv on Tartus pidevalt kasvanud, kuid ettevõtete arvu poolest elaniku kohta on Tartu Eesti keskmine.

• Statistikaameti prognoosi kohaselt jääb tartlaste arv saja tuhande piirimaile ka järgnevaks kahekümneks aastaks.

• Olukorras, kus enam kui kolmandik Tartu töökohtadest on seotud keskvõimu ja omavalitsuse rahastamisega, on avaliku sektori investeeringupoliitikal oluline mõju linnaelanike tööhõivele ja sissetulekutele.

• Tartu puhul on oluline soosida kesklinnas elanike arvu kasvu, väikeettevõtluse laienemist ja linnaruumi aktiivset kasutamist sündmuste korraldamiseks eri sihtrühmadele.

• Kiire raudteeühendus Tallinna ja Riia, aga ka Venemaa suunal, samuti rahvusvaheline lennuühendus Ülenurmelt on eeldused kõrghariduse, ettevõtluse, konverentsi- ja teadusturismi rahvusvahelistumiseks.

Eesmärke:

• Haridus- ja teadustöötajatele Euroopa tasemel konkurentsivõimelise motivatsiooni- ja palgasüsteemi loomine.

• Vajaduspõhine lapsehoiuteenuste ja lasteaiakohtade tagamine. Tartus õppiva ja töötava rahvusvahelise kogukonna lastele õppimisvõimaluste loomine igas kooliastmes.

• Ülikoolilinna vääriliste raamatukogude väljaarendamine ja mäluasutuste teadustegevuse võimestamine.

• Soodsate akadeemiliste tingimuste loomine kõrgetasemeliseks Eesti-alaseks uurimistegevuseks ja avaldamiseks eesti keeles.

• Tartu linnapiirkonnapõhine (koostöös naaberomavalitsustega) arengu ja planeerimistegevuse koordineerimine. Valglinnastumise ohjamine läbi eluaseme-, haridus- ja ühistranspordipoliitika.

• Rohevõrgustiku säilitamine, linnakeskkonna inimsõbralikkuse suurendamine (mänguväljakud, lemmikloomadega jalutamise kohad, piknikualad, sportimisvõimalused jms) ja linnaruumi rikastavate avalikus kasutuses olevate alade arendamine (Toomemägi, Tähtvere puhkepark, laululava, Anne kanali piirkond jms).

• Transporditaristu kvaliteedi tagamiseks minnakse üle normatiivsele tänavate ja kõnniteede teekatte uuendamisele.

• Transpordiühenduste arendamine: Tartu-Tallinna maantee rekonstrueerimine, Tallinna-Tartu-Riia kiirraudteeühenduse loomine, rahvusvahelise regulaarse lennuliikluse arendamine Ülenurmelt ning regulaarse laevaliikluse loomine Venemaale.

• Linnasiseste põhitänavate, sildade ja ristmike, kergliiklus- ja kõnniteede väljaehitamine (rajatud on Ropka sild ja Marja tänava kergliiklussild jne).

• Kaasava linnajuhtimise ja eelarve rakenduste laiendamine, linnaelanike osaluse ja avaliku sektori institutsionaalse võimekuse suurendamine linnaelu küsimuste üle otsustamisel.

• Tervishoiu, eeskätt õendusabi ja perearstiabi jätkuv linnapoolne kaasfinantseerimine ning esmatasandi tervisekeskuste arendamine.

• Avalike hoonete ja rajatiste muutmine puuetega inimestele ligipääsetavaks.

• Kultuuri- ja sporditöötajatele konkurentsivõimelise palgasüsteemi loomine.

• Võimaluste loomine kaasaegse kunsti esitlemiseks avalikus ruumis.

Vaata lähemalt Tartu linna kodulehelt www.tartu.ee.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles