Tartu maavalitsus kavandab Gobusile suurt trahvi

Tartu maakonnaliinide teenindaja on aasta algusest Gobus, kuid jaanuaris sõitis liinidel ka Tarbusi kirjadega busse.

FOTO: Kristjan Teedema

Bussifirmat Gobus ootab busside vanusenõude täitmata jätmise pärast 36 900 euro suurune dotatsiooni vähendamine, otsustas Tartu maavalitsus täna. Bussifirmal on enne otsuse jõustumist võimalus esitada oma vastuväited.

Tartu maakonnaliinide veolepingukohaseks teenindamiseks on vaja 44 bussi, kuid maavalitsuse ülevaatest selgub, et suur osa neist ei vastanud terve jaanuari jooksul nõuetele.

Tartu maavanem Reno Laidre teatas pärast täna hommikul peetud koosolekut, kus arutati Gobusi suhtes sanktsioonide rakendamist, et nõuetele mittevastavaid busse oli perioodil 1.–18. jaanuarini 38. Sellest saab järeldada, et nõuetele vastas kuus bussi. Kuu teises pooles oli nõuetele vastavaid busse 31.

Detailne ülevaade

Mullu Tartu maakonnaliinide hanke võitnud Gobus teatas juba sügisel ehk enne lepinguperioodi algust, et ei jõua tarnida kõiki uusi busse, sest tehased ei jõua neid nii kiiresti valmistada. Gobus viitas seejuures, et hankelepingu sõlmimine võttis arvatust kauem aega. Hankelepingu kohaselt pidi Gobus alustama tööd uute bussidega. Busside vanus oli pakkumuste hindamisel üks kriteeriume.

Laidre ütles, et eelmisel nädalal koostasid maavalitsuse ja maanteeameti ametnikud veolepingu senisest täitmisest ning ilmnenud puudujääkidest detailse ülevaate. Selle põhjal on otsustatud vähendada jaanuarikuu eest Gobusile makstavat dotatsioonisummat 36 900 euro võrra.

«Vastava otsuse eelnõu saadame Gobusile selgituste ja võimalike vastuväidete esitamiseks tähtajaga 19. veebruar. Lõpliku otsuse langetame 20. veebruaril,» ütles Laidre. «Sellises mahus vedaja sanktsioneerimise kogemus Eestis seni puudub. Summa võib tunduda suur, arvestades, et sõitjad ei ole otseselt teenindamata jäänud. Teisalt tuleb arvestada, et vedaja saab uute busside hilinemisest varjatud kasu – kui veoleping lõpeb, on 2015. aastal soetatud busside väärtus järelturul tõenäoliselt suurem kui 2014. aasta omadel.»

Toimetusele on viidatud, et busside hilisemast tarnimisest ja sellest tulenevast hilisemast registreerimisest võib teoreetiliselt saada kasu ka teisel moel, busside keskmist vanust arvutades, sest hanketingimustes on kindlaks määratud, milline tohib olla keskmine vanus lepingu algusest arvates.

Leping on täitmiseks

«Meie soovime eelkõige anda ühistranspordihangetel osalevatele ettevõtetele selge ja tugeva signaali: hanketingimused ja leping on täitmiseks,» põhjendas Laidre dotatsiooni nii suurt vähendamist.

Laidre sõnul tuleb positiivse poole pealt ära märkida Gobusi valmisolekut ja tahet probleeme konstruktiivselt lahendada. Näiteks on jaanuari alguses oluliseks probleemiks olnud busside sage hilinemine saanud lahenduse.

«Ent hankes nõutud uusi busse lisandus kuu jooksul prognoositust aeglasemalt. Lõpliku rahuloluni on veel pikk tee minna,» möönis ta samas.

Gobusi juhatuse liige Valter Keis ütles esmaspäeval, et veebruari lõpuks on enamik uusi busse olemas, gaasibusse tuleb ka märtsis, kuid nende nõutud arv on juba täis.

Tagasi üles