Riigikontroll uuris ka Tartu linnapea Urmas Kruuse pildiga triatloniplakatit

FOTO: TPM

Riigikontroll otsis oma auditis «Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine valdades ja linnades» vastust küsimusele «Kas omavalitsuste raha on kasutatud poliitikute ja erakondade reklaamimiseks?» ning märkis ära ühe poliitilise sõnumiga teavituse ka Tartus. Nimelt oli Tartus 2013. aasta suvel linnaruumis valimisreklaamina mõistetav plakat toonase linnapea Urmas Kruuse pildiga, mis oli välja pandud seoses linna toetatava Tartu triatloniga.

Auditis kogutud tõendid ei anna aga põhjust väita, et ürituse toetamise eesmärk oli teha poliitikuid või erakondi toetavat teavitust, jätkab audit ning teeb järelduse, et linnavõimu esindajad peaksid vältima olukordi, kus nad oma isiku kaudu propageerivad linna toetavaid üritusi viisil, mis jätab nende tegevusest mulje kui valimisreklaamist.

Auditis selgus, et Tartu triatloni plakati valmistamise ja väljapaneku organiseeris triatloni korraldanud MTÜ, kes sai linnalt ürituse korraldamiseks 12 500 eurot toetust. Linnaga sõlmitud toetuslepinguga võttis MTÜ küll kohustuse tuua Tartu linn kui toetaja üritusereklaamimisel välja, kuid lepingus ei käsitletud, kuidas selle kohta infot edastada.

MTÜ esindaja selgitas audiiitoritele, et mõttele koostada just sellise teostuse ja sõnumitega plakat tuli ta ise ning linn puutus asjasse vaid niipalju, et linnapealt küsiti tema pildi kasutamiseks luba. Ürituse korraldanud MTÜ kulud seoses plakatiga olid 458 eurot. Seega ei ole auditi käigus kogutud tõendite põhjal võimalik väita, et Tartu linn oleks Tartu triatloni plakati otseselt tellinud.

Tartu linnavalitsus nõustus üldiselt riigikontrolli tähelepanekutega, ent rõhutas oma varasemat seisukohta, et Tartu linn ei ole auditis käsitletud Tartu triatloni plakatit tellinud.

Kokku analüüsis riigikontroll 15 omavalitsuse teavitustegevuse kulusid perioodil 2012–2013, et saada ülevaade kulude sisust ja suurusest. Teavitusele kulub Eesti omavalitsustes kokku suurusjärgus 4–5 miljonit eurot aastas.

Analüüsitud andmete põhjal valiti auditi käigus välja Tallinn ja Tartu, kus kulude õiguspärasust hinnati üksikasjalikult. Hinnangu andmisel võeti aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ning Tallinna ja Tartu linna õigusaktid linnavara kasutamise kohta.

Tagasi üles