Maakonnaliinide sõidugraafikud muutuvad veebruarist uuesti

Pildil Ranna tee bussipeatus Tartu vallas.

FOTO: Margus Ansu

Tartu maakonnaliinidel on uutele sõiduplaanidele üleminekul kaasnenud palju rahulolematust ja probleemide lahendamiseks kavandab maavalitsus sõiduplaanide ja kohati ka liinide kiiret muutmist.

"Tänane kokkulepe on, et tegeleme muudatusettepanekutega ja 1. veebruarist viiakse esimesed muudatused liinidesse sisse," ütles Tartu maavanem Reno Laidre pärast maavalitsuse ja Gobusi esindajate ühisnõupidamise lõppu. "Spetsialistid vaatavad avaldusi ja ettepanekuid koos Gobusiga läbi ja siis võibolla pannakse ka mõni liin sõitma natuke teisiti. Olulisi suuri muutusi kindlasti ei tule."

Selle aasta algusest alustas Tartu maakonnaliinide teenindamist bussifirma Gobus, aga peale selle tehti ümber liinivõrk ja sõiduplaanid. See on toonud arvukalt kaebusi ja ettepanekuid.

Laidre ütles, et nõupidamise keskmes oli kodanike kaebuste ja probleemide põhjuste väljaselgitamine ja lahenduste otsimine.

Laidre sõnul torkab silma, et Ülenurme vald on selline piirkond, kus on kõige rohkem probleeme. "Probleemid on erinevad, aga väga paljud on seotud sellega, et bussid hilinevad. On ka üksikuid juhtumeid, kus buss üldse liinile ei jõudnud," lausus ta.

Ühe põhjustena nimetas Laidre, et ühest küljest on vedaja liinigruppide komplekteerimisel olnud liiga optimistlik, mis tähendab, et kui buss kusagil liini lõpetab, siis järgmisse kohta ette sõiduks on planeeritud liiga väike ajavaru. "Kui veel talviste olude tõttu buss kuhugi hilineb, teed on  libedad või on tuisutakistusi, siis kandub hilinemine kogu päeva edasi," tõdes ta.

Teise suure põhjusena nimetas Laidre, et Tõrvandi kandi teeremondi tõttu planeeris maavalitsus sõiduplaanidesse täiendavat ajakulu, kuid oli siiski liiga optimistlik - pidanuksime veel suurema ajakulu planeerima.

Gobusi juhatuse liige Valter Keis ütles, et nõupidamisel oli hästi hea konstruktiivne töömeeleolu. "Probleemiks on liiga kiired sõidugraafikud, koos maavalitsusega vaatame veelkord need liinid üle, mille osas on teada, et bussid ei suuda ajas püsida," ütles Keis. "Vaatame üle ka liinigruppide vahelised seosed."

Tartu maavalitsus ootab bussigraafikute parandamiseks ka kodanike tagasisidet ja ettepanekuid. Neid saab edastada numbril  730 5253 või e-postiga aadressil anne.vodi@tartu.maavalitsus.ee.

Küsimus, et Gobusil ei ole õnnestunud maakonnaliinidele tuua uusi busse, nagu hankelepingu järgi peaks olema, oli sellel nõupidamisel teisejärguline teema. 

Tagasi üles