Tartu maavalitsus ähvardab Gobusi trahviga

Tartu maakonnaliinide teenindaja on aasta algusest Gobus, kuid jaanuaris sõitis liinidel ka Tarbusi kirjadega busse.

FOTO: Kristjan Teedema

Tartu maakonnaliinidel aasta alguseks tööd alustanud Gobus peab tänaseks esitama Tartu maavalitsusele ülevaate, kui paljud bussid vastavad hankelepingu tingimustele. Konkurent Eesti Buss osutas, et lõviosa ei vasta.

Tartu bussijaamas on ka visuaalsel vaatlusel näha, et Gobusi liinidel sõidavad läinud aasta lõpuni Tartu maakonnaliine teenindanud Tarbusi kirjadega bussid ja registreerimisnumbri järgi on võimalik tuvastada, et paljud neist on registreeritud enne 2014. aastat. Liinile pidid aga asuma bussid, mis on kuni aasta vanad ehk registreeritud mullu. Gobus ja Tarbus on sama kontserni ettevõtted.

Konkurent Eesti Buss, mis on Sebe tütarettevõte, luges 1. jaanuaril kokku, et tunni jooksul nähtud seitsmest bussist kuus ei vastanud nõuetele.

Gobus teavitas maavalitsust juba novembris, et aasta alguseks ei ole võimalik kõik uusi busse tarnida, sest selleks oleks pidanud busside tellimus olema vormistatud mai lõpuks, aga liiniveoleping sõlmiti alles 20. juunil.

Selles kirjas ütles Gobusi juhatuse esimees Enn Randmaa, et uued bussid jõuavad kohale jaanuaris ja veebruari alguses.

Trahv soolas

Gobusi juhatuse liige Valter Keis ütles eile, et liinil sõitvatest bussidest kolmandik on uued. Liinikohti on tema sõnul 45 ja veel viis bussi on reservis.

«Vaatamata sellele, et busside sissetoojad ja tehased on tarnimise tähtaegades lubanud parimat, on täna tõesti seis, et 2014. aasta väljalaske asemel sõidab 2007. või 2008. aasta samasugune buss,» ütles Keis. «See on tõepoolest kõige väiksem mure, mis värvi see buss on. Bussid on olemas ja liinidel väljas nii palju, kui neid vaja on. Ma ütlen, see on pseudoprobleem, mis ei ole meist tingitud.»

Maavalitsus on siiski teist meelt ja peab seda oluliseks nõuete rikkumiseks. Maavanem Reno Laidre ütles, et loodab tänaseks Gobusi vastust ja siis algab leppetrahvi suuruse arvutamine.

Tartu maasekretär Tõnu Vesi ütles, et leppetrahv võib olla maksimaalselt kuni 360 000 eurot, kuid see sõltub rikkumise ulatusest. «Tegemist on piisavalt juriidilise teemaga, hakata midagi selle kohta ütlema, on ennustamine,» lisas Vesi. «Signaale selle kohta, et bussid võivad olla nõuetele mittevastavad, oleme ka varem saanud.»

Peale vanusenõude kehtis bussidele ka muid nõudeid, mille täitmist maavalitsus nüüd kontrollib.

Pakkuja kohustus

Vesi ütles, et hankel osalejatele oli teada, et pakkumused pidid olema jõus veel 120 päeva, lugedes nende avamisest aprilli lõpus, seega augusti lõpuni. «Kui keegi tuli pakkumist esitama, pidi ta olema veendunud,et suudab hakata lepingut täitma ka siis, kui leping sõlmitakse pakkumise jõusoleku viimasel päeval,» ütles Vesi. «Kõik pakkujad pidid sellega arvestama.»

Eesti Buss, kes Tartu maakonnaliinide hankekonkursil Gobusile napilt kaotas, on maavalitsusega vahetanud korduvalt kirju ning väidab, et Gobus oli juba lepingut sõlmides teadlik, et busse tähtajaks tarnida ei jõua. Eile saadetud kirjas juhib Eesti Bussi nõukogu liige Kuldar Väärsi maavalitsuse tähelepanu asjaolule, et tegelikkusele mittevastavatel kinnitustel põhineva pakkumuse edukaks tunnistamine tähendab pakkujate ilmselgelt ebavõrdset kohtlemist.

«Gobusiga on leping sõlmitud ja nemad maakonda teenindama jäävad,» kommenteeris Väärsi Postimehele. «Kuid me tahame teada tulevasi riigihankeid silmas pidades, milliseid hanketingimusi tuleb tõsielt võtta ja milliseid ei tule.»

«Gobus on lollitanud riiki ja solkinud konkurentsi,» lisas ta veel.

Maavanem Laidre kinnitas nagu Vesigi nõuete täitmise olulisust. Ta osutas aga, et Eesti Bussil on hea oponeerida, kuna nad ei võitnud ja ei pidanud ise uusi busse tarnima.

Tagasi üles