TÜ uue kolledži direktoriks saab Kersti Lepajõe

Tartu ülikooli filosoofiateaduskonna nõukogu valis tuleva aasta jaanuaris avatava maailma keelte ja kultuuride kolledži direktoriks eesti keele dotsendi Kersti Lepajõe.

Uus kolledž on struktuuriüksus, millesse on koondunud nii võõrkeelte õpe bakalaureusetasemel kui ka tõlkemagistriprogramm. See pakub ka üleülikoolilist võõrkeeleõpet kõigi erialade üliõpilastele. Kolledžis on võimalik õppida 25 keelt, testida keeleoskust ning arendada suulist ja kirjalikku väljendusoskust, teatas Tartu ülikool.

Nõukogu hindas Lepajõe puhul selget finantsstrateegiat ja juhtimiskogemust. Filosoofiateaduskonna dekaan professor Margit Sutrop ütles, et Kersti Lepajõe kasuks rääkis tema rahvusvaheline töökogemus ning oskus näha kolledži ees seisvaid ülesandeid laiemas ühiskondlikus ja rahvusvahelises kontekstis. Lepajõe valiti direktori ametikohale viieks aastaks.

Kersti Lepajõe peamine uurimisvaldkond on olnud tekstianalüüs, kirjalik suhtlus ja selle õpetamise meetodid. 1997. aastal kaitses ta TÜ filosoofiateaduskonnas magistrikraadi. 2012. aastal omandas ta doktorikraadi, kaitstes väitekirja «Kirjand kui tekstiliik. Riigieksamikirjandite tekstuaalsed, retoorilised ja diskursiivsed omadused». Ta on täiendanud end Jyväskyla, Helsingi ja Oslo ülikoolis.

Maailma keelte ja kultuuride kolledž luuakse Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas keelekeskuse ning germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituudi baasil.

Tagasi üles
Back