Elva kaasava eelarve kasutamiseks laekus 28 ettepanekut

Pühapäeval lõppes Elva kaasavasse eelarvesse ettepanekute esitamise aeg. Esitati 28 ettepanekut, kuidas kasutada Elva linna 2015. aasta eelarvesse kavandatud 10 000 eurot. 

Enim laekus ettepanekuid kultuuri, spordi ja vaba aja kategooriasse, järgnesid linna kujunduse ja haljastusega seotud ettepanekud. Laekus väga palju ettepanekuid, kus on mõeldud Elva lastele, noortele, tervisesportlastele, puhkajatele ja ka koertele. Paljud ideed keskenduvad looduskeskkonna korrastamisele.

„Väga positiivne, et inimesed on kaasava eelarve omaks võtnud ning innukalt oma ideed välja öelnud. Esitatud ettepanekute vahel on mida valida ning usun, et igaüks leiab endale südamelähedase objekti. Loodan aktiivsele hääletamisele, mis tagab väljavalitud objektile kaaluka mandaadi ning ei jäta seda üksikute linnakodanike tahteks,“ kommenteeris Elva abilinnapea Heiki Hansen.

Järgnevad kolm nädalat ideid analüüsitakse ja sõelutakse ning iga idee kohta koostatakse hinnang selle realiseeritavuse ja eeldatava maksumuse kohta.

Ideedega saab tutvuda 6. novembril korraldataval tutvustusüritusel. 10.–16. novembrini on rahvahääletus. Hääletada saab iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Elva linn. Ideed reastatakse vastavalt saadud häälte arvule, ellu viiakse üks või mitu ideed, mis mahuvad piirsumma 10 000 euro sisse. 

Tagasi üles