Mäksa rahvaküsitlusel selgus tööde pingerivi

Mäksa vallas septembris korraldatud rahvaküsitlusel selgus, et kõige tarvilikumad tööd on teede ja koolimaja remont ning Melliste järve puhastamine.

Rahvaküsitlusel paluti elanikel valida kolme järgmise aasta viieteistkümne töö hulgast välja viis kõige vajalikumat. Täidetud ankeet laekus 235 vastajalt, seega osales küsitlusel ligi 17 protsenti üle 16-aastastest vallaelanikest.

Kõige rohkem märkisid vastajad vajalike tööde seas valla teede rekonstrueerimist (137 korral), Melliste järve puhastamist (136 korral) ja kohaliku koolihoone renoveerimist (104 korral, 44%).

Järgnesid mänguväljakute rajamine suuremates külades, Melliste-Poka kergliiklustee ehitamine ja tänavavalgustuse ümberehitus.

Tagasi üles