Männilinna veevärk sai korraga kaks peremeest

Muude veevärgirajatiste hulgas ka Elva reoveepuhastit (pildil) haldava Aqua & Waste Servicese osanik August Vester leiab, et linnal pole alust katkestada firmaga lepingut, see kehtib aasta lõpuni.

FOTO: Andres Ehrenpreis

Elva linnavolikogu otsusega pidanuks omavalitsuste loodud firmast Emajõe Veevärk saama 1. juulil Elva veevärgi haldaja, kuid senine majandaja Aqua & Waste Services (AWS) keeldub võtmeid üle andmast.


Emajõe Veevärgi juhatuse liige Andres Aruhein sõitis eile Elvasse lootuses saada AWSi esindajalt allkiri veevärgi varade üleandmise-vastuvõtmise aktile, kuid lahkus männilinnast tühjade pihkudega. Aruhein tunnistas, et sellist tulemust oli karta, sest AWS eirab juba tükk aega Emajõe Veevärgi nõudmist valdus loovutada.

«Nad ütlevad, et neil on linnaga leping ja ärgu meie oma nina vahele toppigu,» refereeris Aruhein kahe vee-ettevõtte senist suhtlust.

Elva linnapea Reno Laidre arvates pole kahtlust, et Emajõe Veevärgil on vee- ja kanalisatsioonitorustike, reoveepuhasti, biotiikide ja pumplate ülevõtmiseks täielik juriidiline alus.

Linn ütles lepingu üles

Kuna AWS ei soostunud täitma linna nõuet maksta 10. juuniks ära enam kui 450 000-kroonine võlg, lõpetas linn lepingu firmaga enne tähtaega, 11. juunist.

Üle poole võlasummast on Laidre selgitusel tekkinud seetõttu, et linnale pidevalt valeandmeid esitanud AWS jättis 2008. ja 2009. aasta jooksul ning 2010. aasta alguses maksmata investeeringuiks ette nähtud osa igalt tarbijaile müüdud veekuupmeetrilt.

AWSi juhatuse liikme ja ühe omaniku August Vesteri kinnitusel ei kavatse ettevõte Emajõe Veevärgile valdust üle anda enne uue aasta algust, sest rendileping linnaga kehtib 2010. aasta lõpuni. Vesteri sõnul oleks linnal kohane pöörduda kohtusse, kui ametnike arvates pole AWS lepingut täitnud.

«Linnavalitsus ega volikogu pole õigust mõistvad organid,» märkis Vester. «Kui nad soovivad, saame kohtus selgeks vaielda, kas süüdi olen mina või Elva linnavalitsus.»
Reno Laidre sõnul peavad tarbijad esitama juuni veetarbimist kajastavad mõõtjanäidud AWSile, kes ka juuni eest teenustasu kasseerib. Juulis tarbitud vee näidud tuleb aga linnapea kinnitusel esitada juba Emajõe Veevärgile.

Linnapea nentis, et võlasumma kättesaamiseks läheb linn otsetee asemel ümber nurga, loovutades oma nõude osade kaupa linnale kuuluvale hoonete haldamise firmale Elva Varahaldus. Nõuete ulatuses saab Elva Varahaldus jätta AWSile tasumata mai ja juuni veearveid, kandes raha otse linnavalitsuse kontole.

Nõuded vastastikku

August Vester ütles, et AWS võlga linnale ei tunnista. Tema hinnangul on hoopis AWSil õigus kasseerida linnalt sisse umbes 1,3 miljonit krooni Elva-Käärdi kanalisatsiooniühenduse rajamise eest.
Lisaks sellele umbes miljon krooni üle linna paigaldatud veearvestite eest, mis Vesteri mõistmist mööda kuuluvad praegugi tema firmale.
 

Tagasi üles