ERMi uus osakond hakkab juhtima maakonnamuuseume

Eesti Rahva Muuseum. FOTO: Ove Maidla

Eile alustas tööd Eesti Rahva Muuseumi (ERM) omakultuuride osakond, mis peaks vastavalt kultuuriminister Laine Jänese käskkirjale hakkama suunama maakonnamuuseumide käekäiku ja omavahelist koostööd.


Uut osakonda luues leidis ERM, et tänased maakonnamuuseumid on kohaliku etnograafilise ajaloo kõige kompetentsemad esindajad ning ühendades oma jõud ERMiga, suudetakse koos katta kogu Eesti nii teadus- kui ka kultuuriloolises kogumistöös, teatas muuseumi kommunikatsioonijuht Liisi Toom.

ERMi omakultuuride osakond koordineerib Dr. Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseumi, Harjumaa muuseumi, Hiiumaa muuseumi, Iisaku muuseumi, Järvamaa muuseumi, Läänemaa muuseumi, Mahtra talurahvamuuseumi, Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi, Põlva talurahvamuuseumi, Pärnu muuseumi, Rannarootsi muuseumi, Saaremaa muuseumi, Tartumaa muuseumi, Valga muuseumi ja Viljandi muuseumi.

«ERMi soov on kaasata muuseumid sisulise tööga. Eesmärgiks on maakondlike muuseumide abil koguda, uurida ja säilitada rahvuslikku kultuuri kui tervikut, arvestades paikkondlikke eripärasid ja iseärasusi,» selgitas Eesti Rahva Muuseumi direktor Krista Aru.

Omakultuuri osakonna loomisele eelnenud diskussioonidel olid muuseumid ja ERM üksmeelel, et ühendatud muuseumidel on parem võimalus Eesti muuseumide kui kultuurikeskkonna rakendamiseks ühiskonna teenistusse. Ühine näitustepoliitika, omavahel koordineeritud kogumis-, teadus- ja säilitustöö peaksid tagama nii jõudude otstarbekama kasutuse kui ka parema tulemuse.

Maakonnamuuseume koordineeriva osakonna loomine kinnitati kultuuriminister Laine Jänese määrusega (27.05.2010), mis sätestas ERMi põhimääruse muudatuse.

Sama määrusega muudeti ka 2009. aastal ERMi 100. juubeli puhul Anu Raua poolt Eesti riigile kingitud Heimtali muuseum ERMi struktuuriüksuseks.

Tagasi üles
Back