Gea Kangilaski: lasteaiareform on liigselt perede õlul

GEA KANGILASKI

FOTO: Valimised

Lasteaiakohti on Tartusse hädasti juurde vaja, sest Tartus on palju peresid, kus üks lapsevanem on lapsehoiuvõimaluste nappuse või liiga kõrge hinna tõttu tööelust kõrvale tõrjutud. Sellest aspektist on kavandatav lasteaiareform kindlasti tervitatav.

Senine olukord mitte üksnes ei halva perede toimetulekut, vaid võib vähendada sissetulekuid pikka aega tulevikuski, mil lapsevanem küll jätkab karjääri, kuid on liiga pika töölt eemalviibimise tõttu palgatõusus oluliselt kaotanud.

See on ka ilmselt üks põhjusi, miks Eestis on suur sooline palgalõhe. Jäävad meil ju enamasti lastega koju naised, kes kaotavad seetõttu hiljem meestele palgarallis.

Hoopis teine küsimus on see, kas lastehoiuvõimaluste kättesaadavus ikka piisavalt paraneb, kui kohatasu osutub paljude vanemate jaoks liiga suureks?

Meie seisukoht on, et kohatasu tõstmisega kipub koalitsioon liigselt kiirustama.

Kindlasti ei saa nõustuda reformi ajastamisega septembrikuule. Kui kohatasu tõsta alates jaanuarist, siis kompenseerib hinnatõusu riiklike lastetoetuste suurenemine. Iseasi, kuidas vaadata sellele, et valitsevad erakonnad ühe käega riigi tasandil raha peredele juurde jagavad ja teisega selle kohe linnakassasse võtavad. Kuidas aitab see kaasa vaesusriskis perede heaolu paranemisele?

On kahju, et me ei näe investeeringuid lastesse ja perede heaollu sama väärtusliku ja samavõrd kogu linna heaolusse puutuvana kui näiteks investeeringuid infrastruktuuri, sildadesse või asfalti. Vastasel juhul arutataks ehk näiteks silla- või teedemaksu kehtestamist hoopis aktiivsemalt, kui seda praegu tehakse.

Lasteaiareformi raskus jääb praegu liigselt noorte perede õlgadele. Ometi räägivad kõik erakonnad üht ja sama juttu: just noori peresid on Tartusse juurde vaja.

Meie seisukoht on, et ka siin võiks kulusid kanda pigem ühiselt ja vähem nõuda nende kandmist lastevanematelt, kellel pole kaugeltki kerge hakkama saada praegugi. Hea tahtmise korral võinuks linna lisaeelarvega katta sügiskuudesse kavandatava lisatulu lastevanemate rahakotist hoopis linna muude tulude arvel.

Niivõrd suur hinnatõus tulnuks kindlasti ühitada peretoetuste süsteemi ülevaatamisega. Praegu on toetused ette nähtud üksnes kolme ja enama lapsega peredele, kelle kõik lapsed käivad lasteaias (kolmas laps on siis kohatasu maksmisest vabastatud).

Hinnatõus võib raskelt puudutada aga ka kahe lapsega peresid või peresid, kus vanemad lapsed on juba koolis. Kahjuks ei leidnud linnavalitsuse juures tegutsenud lasteaiareformiks loodud töörühm aega toetuste üle arutleda, kuigi ettepanekuid selleks tegime mitmel korral.

Oleme seega kindlasti seisukohal, et reform on vajalik. Järgmisel volikogu istungil aga ei kavatse me hääletada selle reformi poolt, kui koalitsioon ei nõustu kohatasu suurendamise edasilükkamisega jaanuarikuusse. Ka tuleks pärast suvepuhkusi leida taas aega kutsuda kokku lasteaiatöörühm, et arutada juba täpsemalt linna peretoetuste maksmise korra muutmise vajadust.

Tagasi üles